Post-bachelor opleiding verlieskunde

post-bachelor-opleiding-verlieskunde

Begeleiden bij rouw, verlies en transitie

Met de post-bachelor opleiding Verlieskunde wordt u kundig en vaardig in het begeleiden van mensen bij rouw, verlies en transitie. We zien in heel veel beroepen dat mensen kunnen begeleiden met verlies een belangrijke competentie is. In de zorg zien we situaties van verlies van gezondheid of dat men afscheid moet nemen van geliefden. Ook bij professionals binnen HRM zien we situaties waarin men geconfronteerd wordt met problematiek rondom verlies van werk of dat medewerkers de vertrouwde omgeving moeten loslaten en zich moeten voorbereiden op het nieuwe. Verlies is een life-event dat vaardigheden en kennis vraagt binnen veel beroepen.     

Kundig: ’Inzicht in verlieskunde’. Door zicht te krijgen op de dynamiek en het proces van verlies en rouw komt men effectiever tot de kern van de problematiek van de cliënt. 

Vaardig: ‘Methodisch werken en toepassen’. De begeleidingsvaardigheid wordt versterkt door kennis te maken met verschillende methodieken en daarin te trainen.

De adviesvaardigheid wordt vergroot door inzicht te krijgen in de plaats van het individu in de organisatie en zijn, haar omgeving.

Intake of oriënterend gesprek 

Heeft u zich ingeschreven of bent u belangstellende, dan nodigen we uit voor een persoonlijk intakegesprek waarin u kunt toelichten wat uw persoonlijke leerdoelen zijn en uw ambitie en rol in uw organisatie. We gaan dan tevens in op aanpak en inhoud van de opleiding. Met dit gesprek kunt u nog beter bepalen of deze opleiding past bij uw wensen en mogelijkheden. U kunt een afpsraak maken voor een gesprek door een mail te sturen aan pbalde@hbodrechtsteden.nl.

 

 

Duur en lestijden

Duur: De doorlooptijd is 1 jaar. De startdatum is vrijdag 20 september 2019 en einddatum van de opleiding is 1 juli 2020.

Dagdeel: Dagprogramma (10 lesbijeenkomsten), en 9 lesmodules via e-learning en individuele voortgangsgesprekken.

Examen: U sluit de opleiding af met een eindwerkstuk en een eindpresentatie.

Lestijden: 09.30 uur - 16.30 uur.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
20 september 2019 Dordrecht Aanmelden

Omschrijving

‘Cliënten leren omgaan met verlies is essentieel in hulpverlening.’ 

Een hulpverlener heeft dagelijks te maken met het thema verlies. Zoals het verlies van een dierbare, verlies van gezondheid, werk, relatie(s), status, of thuisland. Ieder mens ontwikkelt in zijn of haar leven een eigen manier van hoe met verlies om te gaan. De post-bachelor Verlieskunde biedt de hulpverlener het inzicht, de kennis en de vaardigheden om iemand bij verlies te steunen. Omdat dit thema zo essentieel is in ieder hulpverleningsproces, is deze opleiding van grote waarde voor de professionalisering en verdieping van het eigen vak.

Waarom de post-bachelor opleiding Verlieskunde?

In heel veel beroepen speelt begeleiding bij verlies en de impact van verlies een grote rol. Een opleiding over het essentiële proces van verlies en de daarop volgende verwerking voorziet in een belangrijke vraag. Daarmee levert de opleiding een wezenlijke bijdrage aan iedere beroepsbeoefenaar die psychosociale hulp biedt.

Voor wie

Voor professionals in zorg en dienstverlening die psycho-sociale zorg bieden. 
Domeinen van werk: Jeugdhulpverlening, ouderenzorg, onderwijs, palliatieve zorg of gezinszorg. Professionals die werkzaam zijn als maatschappelijk werker, huisarts ondersteuner, coach, psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en HRM-functionaris.

Vooropleiding

U heeft een afgeronde hbo-opleiding of een aantoonbaar hbo- werk- en denkniveau.
Heeft u een andere vooropleiding en wilt u bespreken of u daarmee ook toegang heeft tot de opleiding, neem dan contact op met Peter Baldé, 06 83673457.

Resultaat

Na afronding van de opleiding heeft de cursist zich een persoonlijke visie op & context van verlieskunde vanuit verschillend modellen eigen gemaakt. Zij/hij kent de theorieën rondom Verlieskunde, stevig gefundeerde kennis van theorievorming rond Verlieskunde.
Begeleidingsvaardigheid; onderdeel van de opleiding is een vaardigheidstraining. U bent in staat tot het voeren begeleidingsgesprekken bij verlies. U bent in staat een begeleidingsdoel en -plan te maken. U bent instaat verschillende methodieken en de eigen ervaring in te zetten. En hanteert overdracht en tegenoverdracht competent. U hebt zicht op het individu in groter geheel en bent in staat advies te geven.

Certificering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het post-bachelor diploma Verlieskunde.

Studiebelasting

De opleiding is zo opgezet dat u deze kunt volgen in combinatie met uw baan. De studiebelasting bedraagt in totaal ca. 340 uur. Dit is inclusief de lesbijeenkomsten. 

Investering

De prijs voor deze opleiding bedraagt € 3.530. Dit bedrag is inclusief toegang tot het e-learning platform, begeleiding en toetsing. Betaling in termijnen is mogelijk. U betaalt uw opleiding dan in 4 termijnen gedurende de looptijd van de opleiding. De extra kosten hiervoor zijn € 50 per betalingsregeling. Houdt u rekening met een bedrag van ca € 350 voor literatuur.

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

Informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u bellen met Peter Baldé, 06- 83 67 34 57 of pbalde@hbodrechtsteden.nl.

Programma

  • De context van het vak verlieskunde: systemisch, contextueel, cognitief en holistisch.
  • Methodisch leren begeleiden: intake, plan, begeleidingsvormen en vaardigheden.
  • Individu in groter geheel: inzicht en vaardigheid in adviseren van organisaties rondom transitie en verzuim en belang van individu in groter geheel kunnen behartigen.

Het programma is als volgt opgebouwd 
Er zijn 11 blokken. Ieder blok kent een groepsbijeenkomst en de eerste 9 blokken kennen naast een bijeenkomst tevens een e-learning component die u in eigen tijd en omgeving doorloopt. 

Blok 1 Kennismaking
We maken kennis met elkaar en onze ervaringen op gebied van verlies en rouw.
Teven introductie van enkele basisbegrippen uit de verlies-rouwwereld.

Blok 2 Verliesmodellen
We nemen kennis van de verschillende verliesmodellen uit de literatuur en de toepassing daarvan.

Blok 3 Rituelen en betekenisgeving
Rouw stopt nooit. We geven met het verlies betekenis aan ons leven. Rituelen kunnen daarbij helpen.  

Blok 4 Dynamiek van Verlies
Verlies raakt de gehele mens. We gaan vanuit deze holistische visie in op de verschillende menselijke aspecten.

Blok 5 Methoden en technieken I 
We kijken met compassie naar de mens en zijn verlies en kijken wat steunen voor hem is.

Blok 6 Methoden en technieken II
We nemen kennis van de verschillende verlies-rouw technieken en passen die toe en gaan er mee oefenen.

Blok 7 Systemisch werken
Rouwen doe je nooit alleen, maar altijd met mensen om je heen. Inzicht in verlies in het systeem.

Blok 8 Complexe rouw
Wat kun je doen als een rouwproces vast loopt?

Blok 9 Integratie
Je eigen ervaringen, de opgedane kennis en je handelen brengen we in verbinding met elkaar.

Blok 10 Terugblik
Terugblik op theorie en methoden van de opleiding.

Blok 11 Presentatie
Laat zien wie je bent en je ontwikkeling.

Kerndocente
Stéphanie Beijnes is rouw-verlies expert. Zij heeft een ruimte werkervaring in het begeleiden individuen en teams bij verlies, rouw en verandering. Is zelf ervaringsdeskundige en heeft eigen methode het Kompas ontwikkeld. Stéphanie voert als kerndocente de opleiding Verlieskunde uit.

 

Aanmelden

Startdatum Locatie  
20 september 2019 Dordrecht Aanmelden
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.