Open dag HBO Drechtsteden 2020

Post-bachelor Verlieskunde

Begeleiden bij rouw, verlies en transitie. Met de post-bachelor opleiding Verlieskunde wordt u kundig en vaardig in het begeleiden van mensen bij rouw, verlies en transitie. We zien in heel veel beroepen dat mensen kunnen begeleiden met verlies een belangrijke competentie is. In de zorg zien we situaties van verlies van gezondheid of dat men afscheid moet nemen van geliefden. Ook bij professionals binnen HRM zien we situaties waarin men geconfronteerd wordt met problematiek rondom verlies van werk of dat medewerkers de vertrouwde omgeving moeten loslaten en zich moeten voorbereiden op het nieuwe. Verlies is een life-event dat vaardigheden en kennis vraagt binnen veel beroepen.

Post-bachelor Verlieskunde

Post-bachelor Verlieskunde

Begeleiden bij rouw, verlies en transitie. Met de post-bachelor opleiding Verlieskunde wordt u kundig en vaardig in het begeleiden van mensen bij rouw, verlies en transitie. We zien in heel veel beroepen dat mensen kunnen begeleiden met verlies een belangrijke competentie is. In de zorg zien we situaties van verlies van gezondheid of dat men afscheid moet nemen van geliefden. Ook bij professionals binnen HRM zien we situaties waarin men geconfronteerd wordt met problematiek rondom verlies van werk of dat medewerkers de vertrouwde omgeving moeten loslaten en zich moeten voorbereiden op het nieuwe. Verlies is een life-event dat vaardigheden en kennis vraagt binnen veel beroepen.

 

Duur en lestijden

Duur: De doorlooptijd is 1 jaar. De startdatum is vrijdag 18 september 2020 en einddatum van de opleiding is 1 juli 2021.

Dagdeel: Dagprogramma (10 lesbijeenkomsten), en 9 lesmodules via e-learning en individuele voortgangsgesprekken.

Examen: U sluit de opleiding af met een eindwerkstuk en een eindpresentatie.

Lestijden: 09.30 uur - 16.30 uur.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
18 september 2020 Dordrecht Aanmelden

Omschrijving

‘Cliënten leren omgaan met verlies is essentieel in hulpverlening.’ 

Een hulpverlener heeft dagelijks te maken met het thema verlies. Zoals het verlies van een dierbare, verlies van gezondheid, werk, relatie(s), status, of thuisland. Ieder mens ontwikkelt in zijn of haar leven een eigen manier van hoe met verlies om te gaan. De post-bachelor Verlieskunde biedt de hulpverlener het inzicht, de kennis en de vaardigheden om iemand bij verlies te steunen. Omdat dit thema zo essentieel is in ieder hulpverleningsproces, is deze opleiding van grote waarde voor de professionalisering en verdieping van het eigen vak.

Om deze content te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.

Waarom de post-bachelor opleiding Verlieskunde?

In heel veel beroepen speelt begeleiding bij verlies en de impact van verlies een grote rol. Een opleiding over het essentiële proces van verlies en de daarop volgende verwerking voorziet in een belangrijke vraag. Daarmee levert de opleiding een wezenlijke bijdrage aan iedere beroepsbeoefenaar die psychosociale hulp biedt.

Voor wie

Voor professionals in zorg en dienstverlening die psycho-sociale zorg bieden. 
Domeinen van werk: Jeugdhulpverlening, ouderenzorg, onderwijs, palliatieve zorg of gezinszorg. Professionals die werkzaam zijn als maatschappelijk werker, huisarts ondersteuner, coach, psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en HRM-functionaris.

Hoe ongelooflijk bijzonder is het als leren en ontwikkelen helemaal aansluiten bij je persoonlijke interesse en werk. Voor mij was vorig jaar de keuze voor de opleiding Verlieskunde een puzzelstukje dat op zijn plek viel. Het persoonlijke verloop van rouw en het verschil per persoon in het omgaan met levensloopverliezen, waaronder bijvoorbeeld werk, scheiding en tegenslag, hebben mij altijd enorm geboeid.

De warme, open en oprecht geïnteresseerde persoonlijkheid van Stéphanie en haar omvangrijke ervaring met het onderwerp Verlies in al zijn vormen en uitingsvormen, geven mij veel persoonlijke inzichten, groei en praktisch toepasbare kennis. Het integreren van deze kennis en ervaring in mijn werk als assessmentpsycholoog en (loopbaan)coach, geeft mij daarnaast veel energie en verrijking bij mijn impact en ondersteuning als adviseur. Kortom een (leer)reis met een heel bijzondere reisleider, een hele fijne groep en wat mij betreft nog vele mooie excursies!”.

Jannette Koppenjan, deelnemer en Senior Consultant LTP.

Vooropleiding

U heeft een afgeronde hbo-opleiding of een aantoonbaar hbo- werk- en denkniveau.
Heeft u een andere vooropleiding en wilt u bespreken of u daarmee ook toegang heeft tot de opleiding, neem dan contact op met Peter Baldé, 06 83673457.

Resultaat

Na afronding van de opleiding heeft de cursist zich een persoonlijke visie op & context van verlieskunde vanuit verschillend modellen eigen gemaakt. Zij/hij kent de theorieën rondom Verlieskunde, stevig gefundeerde kennis van theorievorming rond Verlieskunde.
Begeleidingsvaardigheid; onderdeel van de opleiding is een vaardigheidstraining. U bent in staat tot het voeren begeleidingsgesprekken bij verlies. U bent in staat een begeleidingsdoel en -plan te maken. U bent instaat verschillende methodieken en de eigen ervaring in te zetten. En hanteert overdracht en tegenoverdracht competent. U hebt zicht op het individu in groter geheel en bent in staat advies te geven.

Certificering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het post-bachelor diploma Verlieskunde.

Accreditatiepunten
Registerplein. De opleiding is geaccrediteerd door Registerplein en levert voor diverse beroepsgroepen accreditatiepunten.
Het aantal punten dat wordt behaald bij succesvolle afronding van de opleiding is 341. Naar Accreditatie Registerplein.

NVvPO. De opleiding is geaccrediteerd voor nacholing praktijkondersteuners door de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners. Het aantal punten is 12. Naar accreditatie NVvPO.

POH-GGZ. De opleiding is geaccrediteerd door de landelijke vereniging voor nascholing praktijkondersteuners. Het aantal punten is 30. Naar accreditatie POH-GGZ .

Studiebelasting

De opleiding is zo opgezet dat u deze kunt volgen in combinatie met uw baan. De studiebelasting bedraagt in totaal ca. 340 uur. Dit is inclusief de lesbijeenkomsten. 

Investering

De prijs voor deze opleiding bedraagt € 3.650. Dit bedrag is inclusief toegang tot het e-learning platform, begeleiding en toetsing. Betaling in termijnen is mogelijk. U betaalt uw opleiding dan in 4 termijnen gedurende de looptijd van de opleiding. De extra kosten hiervoor zijn € 60 per betalingsregeling. Houdt u rekening met een bedrag van ca € 350 voor literatuur.

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

Informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u bellen met Peter Baldé, 06- 83 67 34 57 of pbalde@hbodrechtsteden.nl.

Programma

Verlies van gezondheid en werk zijn mij vanuit mijn werkveld niet onbekend. Werk wat je met hart en ziel deed, maar doordat je een chronische aandoening hebt bent kwijtgeraakt, is het soort klanten welke ik dagelijks in de spreekkamer tegenover mij heb. De opleiding Verlieskunde geeft je een brede inkijk in alles wat er mee doet bij verlies, zowel docent als leerling zijn hierbij actief als “instrument”. Het geeft het mij een bredere kijk op alles wat met verlies en verandering te maken heeft en helpt mij klanten door middel van erkenning te geven aan dat wat zij zijn kwijt geraakt passend advies te geven bij hun re integratieproces.  Als Adviseur Werk bij uitkeringsinstantie UWV geeft het mij een  aanvulling op mijn ervaring, maar vooral een verrijkende verdieping bij de uitvoering van mijn werk.”.

Mirjam Roovers-van der Wal, UWV Werkbedrijf Breda

Verlieskunde, kundig- en vaardigheden

Kundig: ’Inzicht in verlieskunde’. Door zicht te krijgen op de dynamiek en het proces van verlies en rouw komt men effectiever tot de kern van de problematiek van de cliënt. 
Vaardig: ‘Methodisch werken en toepassen’. De begeleidingsvaardigheid wordt versterkt door kennis te maken met verschillende methodieken en daarin te trainen.
De adviesvaardigheid wordt vergroot door inzicht te krijgen in de plaats van het individu in de organisatie en zijn, haar omgeving.

  • De context van het vak verlieskunde: systemisch, contextueel, cognitief en holistisch.
  • Methodisch leren begeleiden: intake, plan, begeleidingsvormen en vaardigheden.
  • Individu in groter geheel: inzicht en vaardigheid in adviseren van organisaties rondom transitie en verzuim en belang van individu in groter geheel kunnen behartigen.

Het programma is als volgt opgebouwd 
Er zijn 11 blokken. Ieder blok kent een groepsbijeenkomst en de eerste 9 blokken kennen naast een bijeenkomst tevens een e-learning component die u in eigen tijd en omgeving doorloopt. 

Blok 1 Kennismaking
We maken kennis met elkaar en onze ervaringen op gebied van verlies en rouw.
Teven introductie van enkele basisbegrippen uit de verlies-rouwwereld.

Blok 2 Verliesmodellen
We nemen kennis van de verschillende verliesmodellen uit de literatuur en de toepassing daarvan.

Blok 3 Rituelen en betekenisgeving
Rouw stopt nooit. We geven met het verlies betekenis aan ons leven. Rituelen kunnen daarbij helpen.  

Blok 4 Dynamiek van Verlies
Verlies raakt de gehele mens. We gaan vanuit deze holistische visie in op de verschillende menselijke aspecten.

Blok 5 Methoden en technieken I 
We kijken met compassie naar de mens en zijn verlies en kijken wat steunen voor hem is.

Blok 6 Methoden en technieken II
We nemen kennis van de verschillende verlies-rouw technieken en passen die toe en gaan er mee oefenen.

Blok 7 Systemisch werken
Rouwen doe je nooit alleen, maar altijd met mensen om je heen. Inzicht in verlies in het systeem.

Blok 8 Complexe rouw
Wat kun je doen als een rouwproces vast loopt?

Blok 9 Integratie
Je eigen ervaringen, de opgedane kennis en je handelen brengen we in verbinding met elkaar.

Blok 10 Terugblik
Terugblik op theorie en methoden van de opleiding.

Blok 11 Presentatie
Laat zien wie je bent en je ontwikkeling.

Kerndocente
Stéphanie Beijnes is rouw-verlies expert. Zij heeft een ruimte werkervaring in het begeleiden individuen en teams bij verlies, rouw en verandering. Is zelf ervaringsdeskundige en heeft eigen methode het Kompas ontwikkeld. Stéphanie voert als kerndocente de opleiding Verlieskunde uit.

 

Aanmelden

Startdatum Locatie  
18 september 2020 Dordrecht Aanmelden
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.