Open dag HBO Drechtsteden 2020

Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

In de praktijk wordt van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg kan vervolgens divers zijn. Hierbij valt te denken aan jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding. De post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet speelt in op het brede zorgveld waar veel partijen goed samen moeten werken om de benodigde zorg op tijd en binnen de wet- en regelgeving aan te kunnen bieden.

Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

In de praktijk wordt van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg kan vervolgens divers zijn. Hierbij valt te denken aan jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding. De post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet speelt in op het brede zorgveld waar veel partijen goed samen moeten werken om de benodigde zorg op tijd en binnen de wet- en regelgeving aan te kunnen bieden.

 

Duur en lestijden

Duur: De doorlooptijd is ca. vijf maanden.

Dagdeel: Middagprogramma (vijf lesbijeenkomsten). En vijftien lesmodules via e-learning.

Examen: U maakt een aantal opdrachten. Deze worden beoordeeld. De opdracht en beoordeling worden opgenomen in uw persoonlijke portfolio.

Lestijden: 13:30 uur - 16:30 uur.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
24 september 2020 Dordrecht Aanmelden

In de praktijk wordt van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg aan de cliënt kan vervolgens divers zijn. Hierbij valt te denken aan jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding.   

Centraal in het programma staan:

 • Het verwerven van brede algemene kennis van geldende wet- en regelgeving;
 • Het verwerven van kennis van ziektebeelden in relatie tot de beperkingen die hulpvragen genereren;
 • Het aanleren van interview- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (triage) met cliënten;
 • Het praktisch vertalen van de kernbegrippen zelfredzaamheid, eigen kracht, huiselijk geweld en samenwerking;
 • Leren van andere professionals en ervaring uitwisselen met de studiegroep.

We faciliteren verder binnen deze opleiding een kennisplatform waarmee deelnemers aan het programma ook na afloop van de opleiding terecht kunnen voor informatie en kennisuitwisseling. Dat doen we d.m.v. de digitale leeromgeving en LinkedIn groep Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet.

De opleiding wordt tevens uitgevoerd in Utrecht in samenwerking met Q-Academy. Wilt u meer over lesplaats Utrecht weten, klik dan op lesplaats Utrecht.

Voor wie is de post-bachelor opleiding Consulent Wmo,Wlz en Jeugdwet bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor mensen die als consulent (willen) werken en hun kennis en vaardigheden willen versterken.

U heeft een afgeronde relevante bachelor opleiding, of aantoonbaar hbo- werk- en denkniveau.

Programma

Verdeeld over vijftien e-learningmodules en vijf lesbijeenkomsten komt een groot aantal zaken aan bod. Door te variëren in werkvormen bent u op verschillende manieren bezig met het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Inleiding Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet
 • Veranderd wettelijk kader
 • Balans en zelfredzaamheid
 • Sociale beperkingen
 • Verstandelijke beperkingen
 • Lichamelijke beperkingen
 • Psychologische beperkingen
 • Oplossingsgericht werken
 • Huiselijk geweld
 • Jeugdhulpverlening
 • Begeleid en beschermd wonen
 • Motiverende gesprekstechnieken

Toetsing

De opleiding kent verschillende toetsmomenten in de vorm van opdrachten. Deze toetsen vinden plaats gedurende de opleiding. De toetsen zijn bedoeld om uw kennis en inzicht en toepassingsbekwaamheid te beoordelen. Met deze opdrachten vult u een persoonlijk portfolio. Door het realiseren van een kwalitatief voldoende beoordeeld portfolio voldoet u aan de gestelde eisen.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt ca. 84 uur. (3 EC).

Investering

De prijs van de opleiding bedraagt € 2.490. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, toegang e-learning platform en toetsing.Betaling in termijnen is mogelijk. U betaalt de opleiding dan in 4 termijnen gedurende de looptijd van de opleiding. De extra kosten hiervoor zijn € 60 per betalingsregeling. 
Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar

Resultaat

 • U kent de belangrijkste beleidsregels t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze toe te passen;
 • U kent de informatiebronnen t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze effectief en efficiënt te raadplegen;
 • U verwerft accreditatiepunten indien deze voor uw beroepsgroep aan de orde zijn;
 • U bent in staat de verschillende ziektebeelden (in voldoen de mate) te herkennen en op basis daarvan advies te verstrekken op grond van wet- en regelgeving;
 • U kunt als consulent oplossingsgerichte gesprekken (triage) met cliënten op effectieve wijze voeren;
 • U heeft brede algemene kennis van (nieuwe) wetgeving;
 • U kunt kernbegrippen als huiselijk geweld, zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking vertalen naar praktijk.

Na afloop van de opleiding beschikt u over de benodigde competenties om adequaat bij te dragen aan de indicatiestelling van cliënten.

Certificering

Na succesvolle afronding van de post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet ontvangt u als deelnemer het post-bachelor diploma ‘’Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet’’.

Accreditatiepunten bij  SKJ en Registerplein

De opleiding is tevens geaccrediteerd door SKJ en Registerplein en levert voor diverse beroepsgroepen voor na-en bijscholing accreditatiepunten.

www.skj.nl

Geaccrediteerde punten, totaal: 79. (Accreditatienummer SKJ205034). 

www.registerplein.nl

 • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners (zonder en met SKJ): 84 accreditatiepunten
 • Deskundigheidsbevordering sociaal juridische dienstverleners: 84 accreditatiepunten
 • Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen: 84 accreditatiepunten
 • Opleidingstraject Maatschappelijk werk: 12,85 accreditatiepunten

Oriënterend of intakegesprek - 6 april 2020

Heeft u belangstelling in de opleiding of heeft u zich al aangemeld via de site? Dan nodigen we u graag uit voor een gesprek op maandag 6 april in de avond. In dit gesprek bespreken we wederzijds de verwachtingen binnen de opleiding en de aansluiting tot uw huidig of toekomstig werkveld. Als u specifieke leervragen heeft bespreken we die ook. Met dit gesprek kunt u nog beter beeld krijgen van hetgeen de opleiding vraagt en biedt. Aanmelden voor een gesprek kan via een mailtje aan Peter Baldé, pbalde@hbodrechtsteden.nl

Praktische zaken

Als u een post-bachelor opleiding doet bij HBO Drechtsteden is het prettig te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Onder meer kwaliteit en klanttevredenheid, toetsing en herkansingsmogelijkheden. Op deze pagina vindt u enkele documenten die u daarover toelichting geven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Baldé 06 83 67 34 57 of mailen naar pbalde@hbodrechtsteden.nl.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
24 september 2020 Dordrecht Aanmelden
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.