Over HBO Drechtsteden

Over HBO Drechtsteden

HBO Drechtsteden is in 2014 door de minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen erkend als zelfstandige instelling voor hoger beroepsonderwijs. 

HBO Drechtsteden is een Rechtspersoon voor Hoger Onderwijs. We zijn lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO

Om deze content te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.

HBO Drechtsteden maakt duidelijke keuzes. Als jonge onderwijsinstelling voor hoger beroepsonderwijs kunnen we niet alles, maar wat we doen, willen we meer dan goed doen. Over onze keuzes lees je in onderstaande missie.

Missie HBO Drechtsteden

“Wij zijn HBO Drechtsteden, een particulier kennisinstituut op de terreinen van  Techniek & ICT, Management & Ondernemerschap en Mens, Gedrag & Zorg. Onderwijs, onderzoek en valorisatie van kennis zijn onze kernactiviteiten. Wij zijn verankerd in de regio, maar bedienen een landelijke markt. Onze passie is bijdragen aan de succesvolle groei en ontwikkeling van individuen en organisaties”.

Kernwaarde

De kernwaarde van HBO Drechtsteden is ‘persoonlijk onderwijs op maat’. Deze kernwaarde is voor ons richtinggevend bij al onze onderwijsactiviteiten.

Concreet betekent dit:

  • dat ons onderwijs kleinschalig is
  • dat ons onderwijs persoonsgericht is (‘wij kennen jou en jij kent ons’)
  • dat ons onderwijs flexibel is, rekening houdend met jouw wensen en behoeften
  • dat ons onderwijs gebruik maakt van digitale innovaties zoals een digitale leeromgeving en virtuele klas
  • dat we samenwerking zoeken en vinden met bedrijven en instellingen om de verbinding onderwijs – beroepspraktijk maximaal sterk te maken

Flexibel onderwijsconcept

Speciaal voor (werkende) volwassenen biedt HBO Drechtsteden een flexibel onderwijsconcept dat maximaal is toegesneden op de wensen en behoeften van werkende volwassenen en wordt gekenmerkt door de volgende componenten:

  • Erkenning van eerdere verworven competenties (EVC’s);
  • Modulair onderwijs in de vorm van leeropbrengsten;
  • Blended learning (combinatie van face-to-face onderwijs en online leren);
  • Werkplekleren (je werkplek is een fantastische leeromgeving).

Kwaliteit en keurmerk

HBO Drechtsteden is lid van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en draagt het NRTO keurmerk. De algemene voorwaarden die HBO Drechtsteden hanteert zijn de voorwaarden die door de  NTRO zijn vastgesteld. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden. 

Prijsbeleid

HBO Drechtsteden verzorgt onbekostigde opleidingen. Jaarlijks passen we de tarieven aan op basis van prijsindexatie en kostenontwikkeling. Jaarlijks publiceren we in oktober de nieuwe prijzen voor de opleidingen voor het volgend studiejaar op de website.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.