Open avond HBO Drechtsteden 06-04-2019

Verbinden: Geen jeukwoord, maar een werkwoord

In een recent boek waarin managementtaal op de hak wordt genomen, wordt ook mijn favoriete woord uit de managementtaal – Verbinden - als jeukwoord voorgesteld. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Te pas en te onpas wordt ‘verbinden’ gebruikt als toverspreuk voor de ontwikkeling van netwerkorganisaties en als panacee voor alle kwalen in de eigen organisatie. Maar verbinden is voor mij geen jeukwoord meer, als het een werkwoord wordt.

In een recent boek waarin managementtaal op de hak wordt genomen, wordt ook mijn favoriete woord uit de managementtaal – Verbinden - als jeukwoord voorgesteld. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Te pas en te onpas wordt ‘verbinden’ gebruikt als toverspreuk voor de ontwikkeling van netwerkorganisaties en als panacee voor alle kwalen in de eigen organisatie. Maar verbinden is voor mij geen jeukwoord meer, als het een werkwoord wordt. Dat betekent dat je als manager goed moet nadenken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat jouw organisatie, met jouw activiteiten en door jouw mensen verbinding bewerkstelligt. En dat je nadenkt over hoe je verbinding blijft houden met de omgeving en met belanghebbenden zoals klanten en partners.

Verbinden begint met ontmoeten
Verbinden begint voor mij met het ontmoeten van andere mensen. Dat kunnen leermeesters zijn, klanten of leerlingen, collega’s, mensen uit andere teams, mensen uit andere organisaties of mensen uit een hele andere wereld. Die ontmoetingen kunnen heel informeel en speels zijn of juist heel formeel en serieus. Steeds zijn er drie vragen aan de orde: Wat is de bedoeling van de ontmoeting? Welke omstandigheden zijn geschikt? En waar kan of moet het over gaan? Om verbindingen met anderen te kunnen leggen moet je beschikken over contactuele vaardigheden. Dat vraagt om kennis over wie je zelf bent en nieuwsgierigheid naar de ander. Om verbinding te kunnen maken is het belangrijk om erachter te komen waar de aanknopingspunten met de ander zitten. Vervolgens vraagt het om een vermogen om dat wat je wil bereiken te vertalen in goede gesprekken en het vermogen om te reflecteren op wat je bereikt hebt en wat je nog te doen staat.

Vier vormen in het streven naar verbinding
In het streven naar verbinding zijn door wetenschappers vier algemene vormen onderscheiden: identificeren, coördineren, reflecteren en transformeren. Bij identificeren gaat het om goed te weten wat de ander wil, zodat jij daar goed bij aan kan sluiten. In deze vorm van verbinding zijn de grenzen tussen beide partijen niet doorbroken, maar profileren en bewegen beide partijen zich slim ten opzichte van elkaar. Denk voor het beroepsonderwijs bijvoorbeeld aan goede positionering ten opzichte van de jeugdcultuur, zonder dat je die binnenhaalt. Bij coördineren gaat het om het afstemmen van de onderlinge samenwerken. De grenzen worden dan wel doorbroken. Beide partijen maken slim gebruik van gezamenlijke instrumenten. Dat begint bijvoorbeeld bij het vinden van een gezamenlijke taal. Denk bij het beroepsonderwijs bijvoorbeeld aan het gebruik van een portfolio door de school en het stageadres. Bij reflecteren gaat het niet om navelstaren, maar om het vermogen om je in de ander te verplaatsen en sterker nog, om van daaruit kritisch naar je eigen manier van handelen te kijken. Ga als beroepsopleider bijvoorbeeld eens in de schoenen van een ondernemer staan en kijk dan eens naar de activiteiten van het onderwijs. Kan het slimmer? Bij transformeren gaat het om het samensmelten met de andere partij en om samen iets nieuws te creëren. Denk bij het beroepsonderwijs bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van samenwerking die ontstaan in de ruimte tussen onderwijs en bedrijf in bijvoorbeeld de Duurzaamheidsfabriek of de RDM campus. De vormen van verbinding kunnen ook in elkaar overgaan.

Leren invulling geven aan verbinding als werkwoord
In de leergang leidinggeven in het voortgezet en beroepsonderwijs leren deelnemers beter zicht te krijgen op wie zij zelf zijn, wat de anderen beweegt en hoe je als leidinggeven verbindingen kan creëren en hoe je daarvoor de juiste middelen inzet, te beginnen met je eigen gespreksvaardigheid.

Ton Bruining, Senior onderzoeker, adviseur en trainer. Als opleider actief in de leergang Leidinggeven in het voorgezet en beroepsonderwijs.
Associé KPC Onderwijsadvies 

https://www.hbodrechtsteden.nl/werken-en-leren/management/leergang-leidinggeven-in-het-voortgezet-en-beroepsonderwijs

 

  • Verbinden: Geen jeukwoord, maar een werkwoord
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.