Bachelor opleiding Business & innovation

Business & Innovation

Business & Innovation

 (tweejarig hbo-niveau)

De studie Business & Innovation bereidt je voor op een loopbaan in een midden-managementfunctie. We zien ook zelfstandige ondernemers die in breedte en diepte een opleiding zoeken die bijdraagt aan de competenties die je nodig hebt op veel terreinen bij zelfstandig ondernemerschap. Je volgt de opleiding volledig via de virtual classroom. Afstand overbruggen om naar school te gaan en reistijd vormen dus geen belemmering.

Ondernemende manager

Als opgeleide manager Business & Innovation kun je op tactisch en operationeel niveau leidinggeven. Je vertaalt hetgeen op strategisch managementniveau is bepaald in doelgerichte activiteiten. Kennis van markten en mensen, innovatief en oplossend vermogen, organiseren en procesmatig werken zijn de bouwstenen van jouw professionaliteit.

Wat houdt de tweejarige opleiding op hbo-niveau Business & Innovation in?

Tijdens deze opleiding ontwikkel je de vaardigheden en theoretische kennis die je nodig hebt om succesvol te kunnen opereren als manager of zelfstandig ondernemer in een dynamische omgeving. Je krijgt inzicht in de marktontwikkelingen en je kunt binnen je organisatie of als creatieve ondernemer deze trends vertalen naar mogelijke nieuwe producten en/of diensten.

Leren via de virtual classroom; geen reistijd en afstand te overbruggen

Deze deeltijdopleiding kun je volledig vanuit huis volgen en is daarom ook geschikt voor studenten die elders wonen en werken. Je bezoekt de les door in te loggen in de virtual classroom. Een omgeving waar je rechtstreeks en real time contact hebt met je docent en medestudenten. Belangrijk is een goede internetverbinding en een plek waar je geconcentreerd aan de lessen kunt deelnemen. Op één vaste avond in de week heb je les via een virtual classroom. Je zit dan thuis achter je computer en hoeft dus niet fysiek op school aanwezig te zijn. De opleiding is daarom ook geschikt als je in het buitenland verblijft. Daarnaast worden de colleges opgenomen, zodat het mogelijk is om ze terug te kijken.

Door de flexibele opbouw in losse modulen kun je deze opleiding in twee tot drie jaar succesvol afronden. Wil je eerst een module uitproberen? Dat is mogelijk en de studiepunten die je behaalt kun je direct weer inbrengen als je besluit de volledige opleiding te gaan doen.  

Deze opleiding kun je in deeltijd volgen.

Wat kan ik met de tweejarige opleiding op hbo-niveau Business & Innovation?

Na deze opleiding kun je aan het werk in een midden-managementfunctie of als zelfstandig ondernemer in tal van branches. Ook bij non-profitorganisaties is er behoefte aan mensen met jouw kennis en vaardigheden.

Programma

De opleiding is opgebouwd uit acht thema’s. Deze thema’s vormen een samenhangend geheel dat je in twee jaar doorloopt. In de opleiding is veel aandacht voor vernieuwende businessmodellen. Tegelijkertijd is er een sterke focus op zogenoemde personal skills. Voor een succesvolle professional geldt dat het belangrijk is te beschikken over een breed scala aan competenties. Niet alleen toegepaste kennis maar het belang van de juiste business-skills zien we steeds belangrijker worden. Je rondt de opleiding af met een gedegen onderzoek en businessplan. Dit vormt het onderwerp van Thema 8. Daarin komt samen wat je hebt geleerd in een samenhangend en evenwichtig rapport. Je werkt daar zelfstandig aan. Docenten begeleiden je in de procesmatige aanpak.

Thema 1. Ik en de markt
Deze module belicht de ontwikkelingen in de markt. Door het uitvoeren van deskresearch en fieldresearch onderzoek je interessante trends. Verder leg je verbinding tussen je interne en externe omgevingsfactoren om zo te komen tot een business concept.

Vakken:

 • Marketing
 • Marktonderzoek
 • Persoonlijke effectiviteit

Thema 2.  Ik en mijn product of dienst
In deze module gaan we verder in op de beslissingen die worden genomen bij de ontwikkeling van producten en of diensten, de plaatsbepaling en de positionering met promotie en distributiebeslissingen.

Vakken:

 • Marketing
 • Sales
 • Communicatie
 • Marktonderzoek
 • Persoonlijke effectiviteit

Thema 3. Finance
Na de eerste twee modules over markt, product en beslissingen daarover, leer je in deze module meer over prijsbepaling. Verder staan in deze module de competenties centraal van de ondernemer of de ondernemende manager op het gebied van financiële planning en financiële administratie. En krijg je inzicht in de verschillende (en nieuwe) verdienmodellen.

Vakken:

 • Prijsbepaling
 • Financiële planning
 • Financiële administratie
 • Verdienmodellen
 • Persoonlijke effectiviteit

Thema 4. Management
In deze module staan basisbegrippen van management en kennis van inrichting en aansturing van organisaties centraal.

Vakken:

 • Management
 • Kwaliteit
 • Logistiek
 • Informatie
 • Interne communicatie
 • Innovatiemanagement
 • Persoonlijke effectiviteit

Thema 5.  Processen
In thema 5 komt aan bod: het zelfstandig kunnen beschrijven, opzetten en verbeteren van processen binnen organisaties gericht op efficiency en kwaliteitsverbetering.

Vakken:

 • Logistiek
 • Processen

Thema 6.  Projectmanagement
In deze module leer je zelfstandig eenvoudige projecten opzetten en uitvoeren als projectmanager.

Vakken:

 • Communicatie
 • Innovatie
 • Creativiteit
 • Organiseren
 • Persoonlijke effectiviteit

Thema 7.  Internationale oriëntatie
Een ondernemende manager opereert steeds meer in een complexe en internationale context en geeft sturing in de onderneming die qua samenstelling multicultereel en interdisciplinair van aard is. In deze module zoeken we verdieping op dit vlak.

Vakken:

 • Internationale marketing
 • (Inter)culturele communicatie
 • (Inter)cultureel management
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Engels

Thema 8.  Businessonderzoek en Businessplan
In deze afsluitende module zet je de kennis van de voorgaande modules in om te komen tot een uitgewerkt businessmodel en/of businessplan.

Wanneer begint de opleiding?

De opleiding begint jaarlijks in de eerste week van september. 

Doorstuderen na de tweejarige opleiding op hbo-niveau

Na een succesvolle afronding van de opleiding heb je de mogelijkheid om in ca. 2 jaar je bachelordiploma Business & Innovation te behalen. Voor veel studenten is dit een interessant perspectief omdat je dit besluit kunt nemen als je ruime ervaring met de opleiding hebt opgedaan en een goed ritme hebt opgebouwd van studeren naast je baan.  

Studeren bij HBO Drechtsteden

Kenmerkend voor de opleiding is de persoonlijke en intensieve begeleiding. Specifiek voor de tweejarige opleiding op hbo-niveau Business & Innovation is het werken met de virtual classroom. Je volgt de colleges via je computer in direct contact met de docenten en medestudenten. Een effectieve en efficiënte manier van studeren waarbij er toch sprake is van persoonlijk contact met docenten en medestudenten. Iedere week ontmoet je elkaar online en werk je met elkaar samen. Veel studenten bij HBO Drechtsteden waarderen deze aanpak en zijn dankzij deze aanpak in staat om te studeren. Tentamens doe je op één van de benoemde locaties in Nederland of het buitenland.

Proefmodule

Weet je nog niet zeker of de oplelding Business & Innovation bij je past? Neem dan als proef deel aan de module ''Ik en de markt''. Meld je dan aan voor de opleiding en stuur een mail aan pbalde@hbodrechtsteden.nl dat je de eerste module als proef wilt doen. De prijs voor de module ''Ik en de markt'' bedraagt € 850 euro.. Deze prijs brengen we in mindering als je besluit aan de volledige opleiding mee te doen. Reken voor boekengeld op ca. € 100.

Investering

Het collegegeld voor de bachelor Business & Innovation bedraagt € 2.950 per studiejaar. Betaling in termijnen is mogelijk. Je betaalt je collegegeld dan in tien termijnen per studiejaar. De extra kosten hiervoor zijn vier euro per termijn. Het boekengeld bedraagt ongeveer € 900 voor de hele opleiding (dit kan wijzigen). Kijk hier voor informatie over het levenslanglerenkrediet van de overheid. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

Informatiedagen

Heb je interesse in de deeltijdbacheloropleiding Business & Innovation bezoek dan één van onze open dagen.  Bekijk hier alle data en meld je direct aan!

Toelatingseisen en intake

Om te worden toegelaten tot de tweejarige opleiding op hbo-niveau Business & Innovation ben je in het bezit van een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Als je niet over één van deze diploma's beschikt en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toelatingstoets. Deze toets is bedoeld om vast te stellen of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding bij HBO Drechtsteden te kunnen volgen. Voor meer informatie lees de infowijzer 21+ »

Na je aanmelding nodigen wij je uit voor een persoonlijk intakegesprek. We bespreken dan je ambities, motivatie en de studie in de praktijk. We bepalen samen met jou wat jij nodig hebt om met succes en plezier de opleiding te doen.

Contact

HBO Drechtsteden, Achterom 103, 3311 KB Dordrecht
Als je vragen hebt, kun je kijken bij veelgestelde vragen of het contactformulier invullen.
Bel voor meer informatie naar het secretariaat: 088-6572762 of mail naar info@hbodrechtsteden.nl.

Aanmelden

Je kunt je direct aanmelden of eerst onze informatiedag bezoeken.

Kijk ook bij de veelgestelde vragen.