Wmo Themadag 19 maart 2019 9.30 – 16.30 uur

Landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet 2019
Geslaagde Themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet op 19 maart 2019

Klik hier voor de presentaties

#Wmothemadag

 

Landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet 2019

De wereld van Wmo, Wlz en Jeugdwet is complex en volop in beweging. Goede samenwerking tussen alle partijen – zoals het ministerie VWS, gemeenten en zorgverzekeraars – is belangrijk om zorg stabiel te organiseren en te financieren. Van u als professional wordt verwacht dat u meebeweegt met en vooruit kunt kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Weet u wat er op dit moment en in de toekomst speelt in uw werkveld? Bent u hier klaar voor en welke kansen liggen er?

In aansluiting op de Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet organiseren HBO Drechtsteden en Q-Academy gezamenlijk een Landelijke Themadag op dinsdag 19 maart 2019. De Themadag biedt verdieping in thema’s rondom Wmo, Wlz en Jeugdwet en sprekers uit het werkveld gaan in op de belangrijkste actuele ontwikkelingen. Een goede gelegenheid om kennis te verrijken en te delen met elkaar en specifiek voor (oud-)studenten van de Post bachelor opleiding: een mooie kans om met elkaar in contact te blijven!


Voor wie?
De Landelijke themdag Wmo, Wlz en Jeugdwet komt voort uit de wens van oud-studenten van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet om in contact te blijven en kennis te delen. Daarbij is de themadag bedoeld voor een heel brede groep professionals die beleidsmatig of in de uitvoering te maken heeft met de Wmo, Wlz of Jeugdwet.

Praktische informatie
Datum & tijd: 19 maart 2019, 9.30 – 16.30 uur (en afsluitend een hapje en drankje)
Locatie: Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50 Dordrecht  

Waarom de landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet?
Het werkveld verandert voortdurend. Het is een complex geheel. Goede samenwerking tussen alle partijen is belangrijk om zorg stabiel te organiseren en te financieren. Ministerie, gemeenten, Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars hebben allen hun rol voor verantwoord zorgbeleid.  

De Landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet kent vier aandachtsgebieden:

1. Verdieping  - 2. Actualiteit - 3. Inspiratie - 4. Netwerken

Programma

Tijdstip

Activiteit

Vanaf 9.00 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 9.45 uur


Rob Pranger

 

Welkom en toelichting op de dag 

Dagvoorzitter Rob Pranger

Even voorstellen
Rob Pranger is actief als docent, trainer, coach en beleidsadviseur op onder andere de gebieden Jeugdwet, Wmo en Wlz. Daarnaast is Rob werkzaam als interim-manager, project- en programmamanager en is hij actief in de ontwikkeling en implementatie van e-learning en zorgprogramma´s.

9.45 – 10.30 uur

 


Ernie van Dooren

Sessie 1 - Inclusieve samenleving

Als gemeente of organisatie binnen het sociaal domein is het vergroten van de betrokkenheid van kwetsbare mensen in de samenleving uw dagelijkse praktijk. De focus hierop wordt nog meer versterkt doordat het Rijk het Wmo-budget, dat Centrumgemeenten op dit moment krijgen, per 2020 wil verdelen over alle gemeenten. De uitdaging is vooral om inwoners in een sociaal kwetsbare situatie een volwaardige plek te geven in onze lokale samenleving. Kortom om een inclusieve samenleving te creëren. Vijf samenhangende thema’s spelen hierbij een belangrijke rol:

1. Preventie: hoe kunt u situaties creëren waarin de omgeving op tijd benodigde hulp kan signaleren en organiseren, zodat ernstige problemen worden voorkomen of verminderd?
2. Toegang: hoe en waar vinden biedt u de juiste hulp op het juiste moment aan inwoners en waar kunnen zij deze hulp zelf vinden?
3. Wonen: hoe en waar kan men wonen met meer of minder hulp?
4. Ondersteuning: welke hulp is er en wat kan die hulp bieden?
5. Ontvangende buurt: welke faciliteiten zijn nodig in de buurt om als inwoner welkom te zijn en mee te kunnen doen?

Bent u ook benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en goede voorbeelden rondom de inclusieve samenleving? En wilt u succesvol(ler) invulling geven aan deze thema’s? 

Ernie van Dooren - directeur en partner CQT Zorg & Gezondheid

10.30 – 11.00 uur

Koffie-/theepauze

11.00 – 11.45 uur

 


Sil Hol

 


 

Anne Bruineberg
 

Sessie 2 – Keukentafelgesprek: een ervaring op zich

Hoe ervaart een hulpbehoevende het proces van indicatiestellen en hulpontvangen? Een hulpvraag wordt niet altijd helder geformuleerd, waardoor het als indicatiesteller lastig is de juiste voorziening(en) toe te wijzen. Deze sessie biedt je de mogelijkheid om vanuit de ogen van een ervaringsdeskundige te kijken naar het proces van indicatiestellen. Het geeft je inzicht in de factoren die invloed hebben op de manier waarop iemand hulp vraagt. Ook wordt hiermee duidelijk op welke zaken je als indicatiesteller kunt letten en waarmee u rekening kunt houden in je gesprekken. Hoe houd je het keukentafelgesprek gelijkwaardig en zet je de ander weer in zijn kracht?

Sil Hol - docent, coach en systeemtherapeut
Anne Bruineberg - Ervaringsdeskundige Fact-team

11.45 – 12.30 uur

 


Caroline van der Hek

 


 


Esther Prent

 

Sessie 3 – Zorg met de mantelzorger  

Als cliëntondersteuner Wet Langdurige Zorg komt Caroline van der Hek bij veel zorgvragers en hun mantelzorgers. Zij ziet zorgvragers die recent een indicatie hebben, waarbij de mantelzorger verdwaalt in wet- en regelgeving. Ook ziet zij zorgvragers waarvan de mantelzorgers overbelast zijn en ondersteuning nodig hebben. Het gaat om cliënten variërend van kinderen met een meervoudig complexe zorgvraag tot ouderen met dementie en mensen met een progressieve spierziekte. Wat kan en moet beter en hoe doen we dat? 

Esther Prent deelt haar ervaring als mantelzorger in de praktijk.

Caroline van der Hek - mantelzorgmakelaar
Esther Prent - mantelzorger 

12.30 – 13.30 uur

Lunch 

13.30 – 14.15 uur

 


Joyce Capiteijns

Sessie 4 - PGB en Sociale Verzekeringsbank

Wat moet u weten over het persoonsgebonden budget (pgb) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als Wmo-consulent? In welke gevallen moet u een budgethouder doorverwijzen naar de SVB? Welke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft een budgethouder? En hoe helpt dit u bij het bepalen of iemand een pgb aankan? U hoort het antwoord van de SVB in deze sessie. Op een interactieve manier krijgt u inzicht in de processen die budgethouders, zorgaanbieders en gemeenten doorlopen rondom het pgb. De focus ligt op hoe de budgethouder zo goed mogelijk wegwijs kan worden gemaakt in het ‘pgb-landschap’.

Na de sessie heeft u de achtergrondinformatie over het pgb en de SVB die u als consulent nodig heeft en weet u welke ontwikkelingen in het pgb u de komende tijd kunt verwachten.

Joyce Capiteijns - Eberwijn, Relatiebeheerder SVB 

14.15 – 15.00 uur

 


Karla van den Broek
en Ghalid Karamatali

 

Sessie 5 - Jeugdzorg, snijvlak zorg & onderwijs

Soms hebben kinderen problemen, die kunnen variëren van mild tot zeer ernstig. Een probleem van een kind is eigenlijk altijd een probleem in zijn of haar systeem. Niet enkel het kind ervaart een probleem, ook de huiselijke kring en de school doen dat. Er zijn mogelijkheden die problemen aan te pakken waarbij het de kunst is manieren te vinden om dat gezamenlijk op te pakken. Met het kind zelf, de thuissituatie én de school. Om dat op een goede manier te doen is soms een intermediair met verstand van zaken nodig. Aan het woord twee sprekers die verstand van zaken hebben en een en ander praktisch weten te vertalen in het veld.

Karla van den Broek, Directeur - eigenaar AMZO bv
Ghalid Karamatali, Teammanager AMZO bv

15.00 – 15.30 uur

Koffie-/theepauze

15.30 – 16.15 uur

 


Anniek van den Berg

 
Anuradha Bahadoer

 
Louis van Achthoven

 

Sessie 6 – oud-studenten aan het woord – Betekenis opleiding in de praktijk
 

Drie oud-studenten van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet vertellen hun ervaring over werkveld en aansluiting met de opleiding. De oud-studenten zijn Anniek van den Berg, Anu Bahadoer en Louis van Achthoven.

 

We gaan in gesprek over 3 thema's:

- “Wij vinden er helemaal niets van...”
Over oordeelsvrij vragen tijdens de aanmelding, intake en de hulpverlening. Is dat mogelijk? Hoe te doen? Wat komt daarbij kijken? Wat levert het op? En voor wie dan?

- “Kennisdelen moet…”
Over de noodzaak en (on)mogelijkheden om kennis en ervaring te delen tussen consulenten over de gemeenten heen. Moeten we allemaal opnieuw wielen uitvinden? Of kunnen we elkaar helpen? Maar als we dan zover zijn om kennis te delen, hoe doen we dat dan? Hebben we de hulpmiddelen? 

- “Personal branding en het krijgen van die ene baan...“
Wat kan je zelf doen aan je ´personal brand´ om de keuze in de selectie van die ene prachtige baan juist op jou te laten vallen? Met welk ´personal brand´ doorbreek je de schijnbare geslotenheid van bijvoorbeeld gemeenten?

Anniek van den Berg - Maatschappelijk werker bij Stichting Pluspunt Rotterdam
Anuradha Bahadoer - Wmo consulent bij Sociale Dienst Drechtsteden 
Louis van Achthoven - Wmo consulent bij Sociale Dienst Drechtsteden 

16.15 – 16.30 uur
 


 

Conclusies en afsluiting

Dagvoorzitter Rob Pranger

16.30 – 17.00 uur

 Hapje en drankje

Prijzen
Prijs voor (oud) studenten post-bachelor opleiding: € 75.
Prijs voor een introducée van (oud) student post-bachelor opleiding (maximaal 2): € 75.
Prijs voor overige aanmelders: € 95.

Aanmelden
Klik op onderstaande knoppen om u aan te melden. Kies wat op u van toepassing is.

Ik ben oud student of huidige student van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet


Ik ben geen student van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.