Open avond HBO Drechtsteden 13-02-2019

Wmo Themadag 19 maart 2019 9.30 – 16.45 uur

HBO Drechtsteden

Landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet 2019

-- GEHELE TEKST UNDER CONSTRUCTION

De wereld van Wmo, Wlz en Jeugdwet is complex en volop in beweging. Goede samenwerking tussen alle partijen – zoals het ministerie VWS, gemeenten en zorgverzekeraars – is belangrijk om zorg stabiel te organiseren en te financieren. Van u als professional wordt verwacht dat u meebeweegt met en vooruit kunt kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Weet u wat er op dit moment en in de toekomst speelt in uw werkveld? Bent u hier klaar voor en welke kansen liggen er? 

In aansluiting op de Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet organiseren HBO Drechtsteden en Q-Academy gezamenlijk een Landelijke Themadag op dinsdag 19 maart 2019. De Themadag biedt verdieping in thema’s rondom Wmo, Wlz en Jeugdwet en sprekers uit het werkveld gaan in op de belangrijkste actuele ontwikkelingen. Een goede gelegenheid om kennis te verrijken en te delen met elkaar en specifiek voor (oud-)studenten van de Post bachelor opleiding: een mooie kans om met elkaar in contact te blijven! 

Landelijke themadag Wmo, Wlz  en Jeugdwet 2019
19 maart van 9.30 – 16.30 uur
Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht 

#Wmothemadag


Voor wie?
De Landelijke themdag Wmo, Wlz en Jeugdwet komt voort uit de wens van oud-studenten van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet om in contact te blijven en kennis te delen. Daarbij is de themadag bedoeld voor een heel brede groep professionals die beleidsmatig of in de uitvoering te maken heeft met de Wmo, Wlz of Jeugdwet.

Praktische informatie
Datum & tijd: 19 maart 2019, 9.30 – 16.30 uur (en afsluitend een hapje en drankje)
Locatie: Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50 Dordrecht  
Vroegboekkorting 25%!

Infomarkt
Het is voor instellingen mogelijk zich door middel van een een kleine stand te presenteren. Tijdens de lunch en in de pauzes is de informarkt geopend. Wilt u zich als organsatie hier presenteren? Stuur dan een bericht aan pbalde@hbodrechtsteden.nl. We nemen dan contact met u op.  

Waarom de landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet?
Het werkveld verandert voortdurend. Het is een complex geheel. Goede samenwerking tussen alle partijen is belangrijk om zorg stabiel te organiseren en te financieren. Ministerie, gemeenten, Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars hebben allen hun rol voor verantwoord zorgbeleid.  

De Landelijke themadag Wmo, Wlz en Jeugdwet kent vier aandachtsgebieden:

1. Verdieping  - 2. Actualiteit - 3. Inspiratie - 4. Netwerken

Programma

Tijdstip

Activiteit

Vanaf 9.00 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 9.45 uur

Welkom en toelichting op de dag 

Dagvoorzitter Rob Pranger

9.45 – 10.30 uur

Sessie 1 - Inclusieve samenleving

Als gemeente of organisatie binnen het sociaal domein is het vergroten van de betrokkenheid van kwetsbare mensen in de samenleving uw dagelijkse praktijk. De focus hierop wordt nog meer versterkt doordat het Rijk het Wmo-budget, dat Centrumgemeenten op dit moment krijgen, per 2020 wil verdelen over alle gemeenten. De uitdaging is vooral om inwoners in een sociaal kwetsbare situatie een volwaardige plek te geven in onze lokale samenleving. Kortom om een inclusieve samenleving te creëren. Vijf samenhangende thema’s spelen hierbij een belangrijke rol:

1.    Preventie: hoe kunt u situaties creëren waarin de omgeving op tijd benodigde hulp kan signaleren en organiseren, zodat ernstige problemen worden voorkomen of verminderd?
2.    Toegang: hoe en waar vinden biedt u de juiste hulp op het juiste moment aan inwoners en waar kunnen zij deze hulp zelf vinden?
3.    Wonen: hoe en waar kan men wonen met meer of minder hulp?
4.    Ondersteuning: welke hulp is er en wat kan die hulp bieden?
5.    Ontvangende buurt: welke faciliteiten zijn nodig in de buurt om als inwoner welkom te zijn en mee te kunnen doen?

Bent u ook benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en goede voorbeelden rondom de inclusieve samenleving? En wilt u succesvol(ler) invulling geven aan deze thema’s? 

Ernie van Dooren - directeur en partner CQT Zorg & Gezondheid

10.30 – 11.15 uur

Sessie 2 – Keukentafelgesprek: een ervaring op zich

Hoe wordt het ervaren als je hulp nodig hebt en een indicatiesteller komt bij je langs nadat je de weg naar het Wmo-Loket hebt afgelegd? De sprekers van deze sessie gaan in op de vraag hoe je een hulpvraag formuleert als het niet goed gaat in een bepaalde fase in je leven. Waar let je als indicatiesteller op? Belangrijk is de mens achter de vraag te leren kennen en op de juiste manier contact maken en de hulpvraag verhelderen. Hoe houd je het keukentafelgesprek gelijkwaardig en zet je de ander weer in zijn kracht.  

Sil Hol - docent, coach en systeemtherapeut
Anne Bruineberg - Ervaringsdeskundige Fact-team

11.15 – 11.45 uur

Koffie-/theepauze

11.45 – 12.30 uur

Sessie 3 – Zorg met de mantelzorger  

Als cliëntondersteuner Wet Langdurige Zorg komt Caroline van der Hek bij veel zorgvragers en hun mantelzorgers. Zij ziet zorgvragers die recent een indicatie hebben, waarbij de mantelzorger verdwaalt in wet- en regelgeving. Ook ziet zij zorgvragers waarvan de mantelzorgers overbelast zijn en ondersteuning nodig hebben. Het gaat om cliënten variërend van kinderen met een meervoudig complexe zorgvraag tot ouderen met dementie en mensen met een progressieve spierziekte. Wat kan en moet beter en hoe doen we dat? 

Esther Prent deelt haar ervaring als mantelzorger in de praktijk.

Caroline van der Hek - mantelzorgmakelaar
Esther Prent - mantelzorger Mezzo

12.30 – 13.30 uur

Lunch + Infomarkt

13.30 – 14.15 uur

Sessie 4 - PGB en Sociale Verzekeringsbank

Wat moet u weten over het persoonsgebonden budget (pgb) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als Wmo-consulent? In welke gevallen moet u een budgethouder doorverwijzen naar de SVB? Welke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft een budgethouder? En hoe helpt dit u bij het bepalen of iemand een pgb aankan? U hoort het antwoord van de SVB in deze sessie. Op een interactieve manier krijgt u inzicht in de processen die budgethouders, zorgaanbieders en gemeenten doorlopen rondom het pgb. De focus ligt op hoe de budgethouder zo goed mogelijk wegwijs kan worden gemaakt in het ‘pgb-landschap’.

Na de sessie heeft u de achtergrondinformatie over het pgb en de SVB die u als consulent nodig heeft en weet u welke ontwikkelingen in het pgb u de komende tijd kunt verwachten.

Joyce Capiteijns - Eberwijn, Relatiebeheerder SVB 

14.15 – 15.00 uur

Sessie 5 - Jeugdzorg, snijvlak zorg & onderwijs

De inhoud van deze sessie wordt vanaf 18 december bekendgemaakt.

 

15.00 – 15.30 uur

Koffie-/theepauze

15.30 – 16.15 uur

Sessie 6 – oud-student aan het woord – Betekenis opleiding in de praktijk

De inhoud van deze sessie wordt vanaf 18 december bekendgemaakt

16.15 – 16.30 uur

Conclusies en afsluiting

Dagvoorzitter Rob Pranger

16.30 – 17.00 uur

 Hapje en drankje

Prijzen en vroegboekkorting
Meld u aan vóór 31 januari en profiteer van de vroegboekkorting van 25% op onderstaande prjizen.
Prijs voor (oud) studenten post-bachelor opleiding: € 75.
Prijs voor een introducée van (oud) student post-bachelor opleiding (maximaal 2): € 75.
Kosten voor overige aanmelders: € 95.

Aanmelden
Klik op onderstaande knoppen om u aan te melden. Kies wat op u van toepassing is.

Ik ben oud student of huidige student van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet


Ik ben geen student van de opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.