Open avond HBO Drechtsteden 04-04-2018

Opleiding consulent begeleiding wmo en wlz hbo post bachelor

In de praktijk wordt van de Consulent Begeleiding Wmo en Wlz veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg kan vervolgens divers zijn. Hierbij valt te denken aan jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding.

 

Duur en lestijden

Duur: De doorlooptijd is ca. vijf maanden. De einddatum van de opleiding is 1 juli 2018.

Dagdeel: Middagprogramma (vijf lesbijeenkomsten). En vijftien lesmodules via e-learning.

Examen: U maakt een aantal opdrachten. Deze worden beoordeeld. De opdracht en beoordeling worden opgenomen in uw persoonlijke portfolio.

Lestijden: 13.30 uur - 16.30 uur.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
27 september 2018 Dordrecht Inschrijven

In de praktijk wordt van de Consulent Begeleiding Wmo en Wlz veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg aan de cliënt kan vervolgens divers zijn. Hierbij valt te denken aan jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding.

Centraal in het programma staan:

 • Het verwerven van brede algemene kennis van geldende wet- en regelgeving;
 • Het verwerven van kennis van ziektebeelden in relatie tot de beperkingen die hulpvragen genereren;
 • Het aanleren van interview- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (triage) met cliënten;
 • Het praktisch vertalen van de kernbegrippen zelfredzaamheid, eigen kracht, huiselijk geweld en samenwerking;
 • Leren van andere professionals en ervaring uitwisselen met de studiegroep.

We faciliteren verder binnen deze opleiding een kennisplatform waarmee deelnemers aan het programma ook na afloop van de opleiding terecht kunnen voor informatie en kennisuitwisseling. Dat doen we d.m.v. het alumniplatform Consulent begeleiding Wmo en Wlz.

De opleiding wordt tevens uitgevoerd in Utrecht in samenwerking met Q-Academy. Wilt u meer over lesplaats Utrecht weten, klik dan op lesplaats Utrecht.

 

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor mensen die als consulent (willen) werken en hun kennis en vaardigheden willen versterken.

U heeft een afgeronde relevante bachelor opleiding, of aantoonbaar hbo- werk- en denkniveau.

 

Programma

Verdeeld over vijftien e-learningmodules en vijf lesbijeenkomsten komt een groot aantal zaken aan bod. Door te variëren in werkvormen bent u op verschillende manieren bezig met het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Inleiding Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet
 • Veranderd wettelijk kader
 • Balans en zelfredzaamheid
 • Sociale beperkingen
 • Verstandelijke beperkingen
 • Lichamelijke beperkingen
 • Psychologische beperkingen
 • Oplossingsgericht werken
 • Huiselijk geweld
 • Jeugdhulpverlening
 • Begeleid en beschermd wonen
 • Motiverende gesprekstechnieken

 

Toetsing

De opleiding kent verschillende toetsmomenten in de vorm van opdrachten. Deze toetsen vinden plaats gedurende de opleiding. De toetsen zijn bedoeld om uw kennis en inzicht en toepassingsbekwaamheid te beoordelen. Met deze opdrachten vult u een persoonlijk portfolio. Door het realiseren van een kwalitatief voldoende beoordeeld portfolio voldoet u aan de gestelde eisen.

 

Duur en lestijden

De doorlooptijd is ca. vijf maanden.
Vijf middagen lesprogramma (van 13.30 – 16.30 uur).
Vijftien lesmodules via e-learning.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt ca. 84 uur. (3 EC).

 

Intake avond donderdag 14 december 2017

Heeft u zich ingeschreven of bent u belangstellende, dan nodigen we uit voor een persoonlijk intake- of oriënterend gesprek waarin u kunt toelichten wat uw persoonlijke leerdoelen zijn en uw ambitie en rol in uw organisatie. We gaan dan tevens in op aanpak en inhoud van de opleiding. De gesprekken vinden plaats op donderdagavond 14 december 2017 op onze hogeschool in Dordrecht, Achterom 103. Met dit gesprek kunt u nog beter bepalen of deze opleiding past bij uw wensen en mogelijkheden. U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek via Peter Baldé, pbalde@hbodrechtsteden.nl, telefoon 06 83 67 34 57. 

 

Investering

De prijs van de opleiding bedraagt € 2350. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, toegang e-learning platform en toetsing.
Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar

 

Resultaat

 • U kent de belangrijkste beleidsregels t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze toe te passen;
 • U kent de informatiebronnen t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze effectief en efficiënt te raadplegen;
 • U verwerft accreditatiepunten indien deze voor uw beroepsgroep aan de orde zijn;
 • U bent in staat de verschillende ziektebeelden (in voldoen de mate) te herkennen en op basis daarvan advies te verstrekken op grond van wet- en regelgeving;
 • U kunt als consulent oplossingsgerichte gesprekken (triage) met cliënten op effectieve wijze voeren;
 • U heeft brede algemene kennis van (nieuwe) wetgeving;
 • U kunt kernbegrippen als huiselijk geweld, zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking vertalen naar praktijk.

Na afloop van de opleiding beschikt u over de benodigde competenties om adequaat bij te dragen aan de indicatiestelling van cliënten.

 

Certificering

Na succesvolle afronding van de post-hbo opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz ontvangt u als deelnemer het Post-hbo diploma ‘’Consulent begeleiding Wmo en Wlz’’.

Accreditatiepunten bij Registerplein

De opleiding is tevens geaccrediteerd bij Registerplein en levert voor diverse beroepsgroepen accreditatiepunten.

www.registerplein.nl

 • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners (zonder en met SKJ): 84 accreditatiepunten
 • Deskundigheidsbevordering sociaal juridische dienstverleners: 84 accreditatiepunten
 • Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen: 84 accreditatiepunten
 • Opleidingstraject Maatschappelijk werk: 12,85 accreditatiepunten

 

Praktische zaken

Als u een post-bachelor opleiding doet bij HBO Drechtsteden is het prettig te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Onder meer kwaliteit en klanttevredenheid, toetsing en herkansingsmogelijkheden. Op deze pagina vindt u enkele documenten die u daarover toelichting geven.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Baldé 06 83 67 34 57 of mailen naar pbalde@hbodrechtsteden.nl.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
27 september 2018 Dordrecht Inschrijven