Open avond HBO Drechtsteden 13-02-2019

Mens, Gedrag & Zorg

Mens, Gedrag & Zorg

Post-bachelor Verlieskunde

Met de post-bachelor Verlieskunde wordt u deskundige in het begeleiden van mensen bij rouw, verlies en transitie. We zien in heel veel beroepen dat mensen kunnen begeleiden met verlies een belangrijke competentie is. In de zorg zien we situaties van verlies van gezondheid of dat men afscheid moet nemen van geliefden. Ook bij professionals binnen HRM zien we situaties waarin men geconfronteerd wordt met problematiek rondom verlies van werk of dat medewerkers de vertrouwde omgeving moeten loslaten en zich moeten voorbereiden op het nieuwe. Verlies is een life-event dat vaardigheden en kennis vraagt binnen veel beroepen.

Post-bachelor Zorgadministratie

Zorginstellingen (in de Care) zijn verantwoordelijkheid voor zorgverlening aan cliënten in een omgeving die continu aan veranderingen onderhevig is. Veranderingen op zorginhoudelijk gebied, maar ook veranderingen op zorgadministratief gebied, ingegeven door beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast is het op orde hebben van de registratief administratieve processen een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van de primaire taken.

Ervaringsdeskundige (tweejarig hbo-niveau)

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een absolute voorwaarde om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Meer en meer wordt erkend dat inzet van ervaringsdeskundigen, ook op centrale posities in de organisatie, van belang is.

De opleiding Ervaringsdeskundige levert u de kennis, inzichten en vaardigheden om ervaringsdeskundigheid, in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren, beleidsmatig en structureel in te zetten. Het gaat dus niet alleen om de competenties op het gebied van de hulpverlening zelf maar ook komen vraagstukken aan de orde hoe je ervaringsdeskundigheid succesvol kunt inbedden in de organisatie en wat dat vraagt op beleidsmatig en managerial gebied.   

Post-bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

In de praktijk wordt van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg kan vervolgens divers zijn. Te denken is aan ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.