Open avond HBO Drechtsteden 01-11-2017
Zorg en welzijn

Post-Bachelor Zorgadministratie

Zorginstellingen (in de Care) zijn verantwoordelijkheid voor zorgverlening aan cliënten in een omgeving die continu aan veranderingen onderhevig is. Veranderingen op zorginhoudelijk gebied, maar ook veranderingen op zorgadministratief gebied, ingegeven door beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast is het op orde hebben van de registratief administratieve processen een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van de primaire taken.

Post-Bachelor Ervaringsdeskundige

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een absolute voorwaarde om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Meer en meer wordt erkend dat inzet van ervaringsdeskundigen, ook op centrale posities in de organisatie, van belang is.

De post bachelor opleiding Ervaringsdeskundige levert u de kennis, inzichten en vaardigheden om ervaringsdeskundigheid, in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren, beleidsmatig en structureel in te zetten.

Post-Bachelor Consulent begeleiding Wmo-Wlz

In de praktijk wordt van de Consulent Begeleiding Wmo en Wlz veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg kan vervolgens divers zijn. Te denken is aan ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding.