Open dag HBO Drechtsteden 2020

Toepassing van explosieveiligheid en ATEX op apparatuur en installaties

Met de post-bachelor opleiding Toepassing van explosieveiligheid en ATEX op apparatuur en installaties bent u up-to-date wat betreft de belangrijke explosieveilgheidseisen van ATEX en IECEx. Uw werkzaamheden hebben te maken met het realiseren van technische installaties in de procesindustrie, waar explosieveiligheid een belangrijk fenomeen is. Waarmee krijgt u te maken als u installaties wilt aanpassen, onderhouden of ontwerpen? In de opleiding krijgt u een volledige en brede overview van explosieveiligheid.  

Toepassing van explosieveiligheid en ATEX op apparatuur en installaties

Toepassing van explosieveiligheid en ATEX op apparatuur en installaties

Met de post-bachelor opleiding Toepassing van explosieveiligheid en ATEX op apparatuur en installaties bent u up-to-date wat betreft de belangrijke explosieveilgheidseisen van ATEX en IECEx. Uw werkzaamheden hebben te maken met het realiseren van technische installaties in de procesindustrie, waar explosieveiligheid een belangrijk fenomeen is. Waarmee krijgt u te maken als u installaties wilt aanpassen, onderhouden of ontwerpen? In de opleiding krijgt u een volledige en brede overview van explosieveiligheid.  

 

Duur en lestijden

Duur: De doorlooptijd is ca. 4 maanden, Er zijn vijf lesbijeenkomsten gepland. De einddatum van de opleiding is 1 maart 2019.

Dagdeel: Einde middag- en avondprogramma.

Examen: U sluit het programma af met het schrijven een paper (adviesrapport).

Lestijden: 16:30 uur - 18:00 uur. 18:00 - 18:30 uur pauze (incl. warme maaltijd). En van 18:30 - 21:30 uur.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
15 oktober 2020 Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht Aanmelden

Omschrijving

Uw werkzaamheden hebben te maken met het realiseren van technische installaties in de procesindustrie of aan boord van schepen, waar explosieveiligheid een belangrijk fenomeen is. Waarmee heeft u te maken als u installaties wilt aanpassen, onderhouden of ontwerpen?  Een vereiste is dat de installatie explosieveilig is uitgevoerd, dus een ATEX en/ of een IECEx certificaat heeft. In deze opleiding leert u waar u rekening mee moet houden om te zorgen dat de gehele installatie ook explosieveilig wordt of blijft. Dat begint met te weten welke zone voor uw installatie van toepassing is. Alle apparatuur moet op de juiste manier samengebouwd zijn, met de juiste classificatie van de afzonderlijke onderdelen. Vragen die dan aan de orde zijn, zijn onder meer: Hoe beoordeelt u dit? Wat betekenen de classificaties? Welke installateurs mogen aan zo’n installatie werken?  In de maritieme sector heeft u te maken met wet- en regelgeving van verschillende landen. En de installatie bevindt zich op een afgesloten omgeving, t.w. een schip. Ook deze situatie komt aan bod.

Belangstelling voor een kennismakings- of intakegesprek?

We nodigen belangstellenden uit voor een gesprek om nader kennis te maken. Met dit gesprek kunt u nog beter bepalen of deze opleiding past bij uw wensen en mogelijkheden. U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek via Peter Baldé, pbalde@hbodrechtsteden.nl, telefoon 06-83673457.   

Na afloop van het programma bent u in staat explosieveilige installaties te engineeren. Dat betekent, u kunt installaties op verantwoorde wijze explosieveilig ontwerpen, maken en assembleren.


‘’Organisaties en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan hun medewerkers en toekomstige medewerkers. Continu innoveren, verbeteren en slimmer werken zijn absolute voorwaarden om concurrerend te zijn en te blijven.  Hoger onderwijs is daarvoor enorm belangrijk. Ook voor de (maritieme) maakindustrie in de Drechtsteden. Beschikbaarheid van opleidingen die naadloos beantwoorden aan de vraag van bedrijven juichen wij als Werkgevers Drechtsteden toe.’’

Teun Muller
Oud-voorzitter Werkgevers Drechtsteden.

 


"Schepen moeten voldoen aan de hoogste eisen van explosieveiligheid. Hierbij is het van het grootste belang dat de toepassing van de voorschriften zoals ATEX en IECEx niet alleen plaatsvindt op componentenniveau maar op de totale geëngineerde installatie. Dit vergt integrale toepassingskennis die verder gaat dan de voorschriften alleen. Deze praktische en direct tot te passen opzet spreekt mij erg aan en is van groot belang voor het ontwikkelen van veilige schepen"

André H. Boer


Voor wie

U bent verantwoordelijk voor de realisatie van technische installaties in de procesindustrie of in de maritieme sector. U bent technicus, engineer, ontwerper, projectleider die verantwoordelijkheid draagt voor ontwerp, bouw en/of onderhoud van installaties. U heeft praktijkervaring in de procesindustrie.

Vooropleiding

U heeft een afgeronde relevante bachelor opleiding, of aantoonbaar hbo- werken denkniveau. U bent in algemene zin staat om (elektrische) installaties te ontwerpen, cq. om ontwerptekeningen te lezen en te interpreteren. U bent bekend met algemeen geldende installatienormen t.a.v. bijvoorbeeld elektrische veiligheid.

Opleidingsduur

Circa 4 maanden. Er zijn vijf lesbijeenkomsten.

Resultaat

U bent in staat explosieveilige installaties te engineeren. Dus na afloop van deze opleiding bent u tot het explosieveilig engineeren en integreren van de totale systemen in staat.

U kunt beoordelen of een installatie correct is samengebouwd als het om explosieveiligheid gaat. U weet waar u op moet letten bij specificatie van onderdelen die in een explosieveilige installatie worden gebruikt. U heeft geleerd  te beoordelen of een installateur gekwalificeerd is.

U bent in staat certificaten te lezen en de consequenties op installatie gebied te doorgronden. U begrijpt dat er verschillende niveaus van explosieveiligheid zijn, en wat dat betekent in termen van ontwerpeisen.

Certificering

Na succesvolle afronding van het programma ontvangt u het diploma Post-bachelor Toepassing van explosieveiligheid en ATEX op apparatuur en installaties De opleiding staat voor 2 ec. (European Credits).

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt ca. 56 uur.

Investering

€ 2.100 exclusief boekengeld circa € 150. Betaling in termijnen is mogelijk. U betaalt de opleiding dan in 4 termijnen gedurende de looptijd van de opleiding. De extra kosten hiervoor zijn € 60 per betalingsregeling.
Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

Waarom de post-bachelor opleiding Toepassing van explosieveiligheid en ATEX op apparatuur en installaties?

 • We vertalen complexe regelgeving naar praktische informatie. Alleen dat wat u echt moet weten passeert de revue. U leert toe te passen. De docent legt uit aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 • Bijeenkomsten in de Duurzaamheidsfabriek met vele praktijkvoorbeelden.
 • Persoonlijk intakegesprek waar we tevens ingaan op uw eigen leervragen.
 • Als eindopdracht produceert u een waardevol adviesrapport voor uw eigen organisatie.
 • Docenten met ruime en actuele praktijkervaring.
 • U heeft toegang tot de electronische leeromgeving (ELO). Ook na afloop van de cursus kunt u daarin terecht voor kennis.

De colleges zijn interactief en we werken met veel praktijkvoorbeelden. De eindopdracht bestaat uit het schrijven van een adviesrapport aan het management van uw (of eventueel een fictieve) organisatie, waarbij de explosie veiligheidsaspecten van de bestaande installatie (of fictieve) het uitgangspunt vormen. Uw advies toont aan dat de betreffende installatie, al dan niet met een aantal aanpassingen, voldoet aan de eisen ten aanzien van explosieveiligheid.

Praktische zaken

Als u een post-bachelor opleiding doet bij HBO Drechtsteden is het prettig te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Onder meer kwaliteit en klanttevredenheid, toetsing en herkansingsmogelijkheden. Op deze pagina vindt u enkele documenten die u daarover toelichting geven.

Programma

Wat komt aan bod?

 • Kennismaking, toelichting programma, introductie van de docent.
 • Wat is explosiegevaar? Wanneer is er een risico? Hoe werkt dit op schepen?
 • Voorbeelden van installaties die verhoogd risico met zich meebrengen.
 • Wanneer heeft u te maken met een ‘explosieveilige’ installatie?
 • Welke zoneringen zijn er, en wat maakt dat voor verschil in het ontwerp van een installatie?
 • Nadere uitleg over de eindopdracht: beoordeling van een installatie op gebied van explosieveiligheid (paper). Dit kan gaan om een ontwerp op papier, en beoogde aanpassing van een ontwerp op papier of een inspectie van een bestaande installatie in het veld.
 • Huiswerkopdracht: breng in kaart welke Ex-classificaties u zoal aantreft bij maritieme installaties die explosie veilig ontworpen zijn.
   
 • De basis voor explosieveiligheid is beschermingswijzen. Welke beschermingswijzen zijn er? Uitleg en voorbeelden van Ex-veilige apparatuur.
 • Hoe leest u coderingen van Ex-veilige apparatuur? Wat betekenen deze codes?
 • Wat staat er op een Ex-certificaat (ATEX en IECEx) en wat betekent dit voor mij?
 • Wat is een U certificaat of een X certificaat?
 • Welke wetgeving is van toepassing, en wat moet ik daarvan weten?
 • Wat heeft u aangetroffen aan Ex-classificaties (huiswerk opdracht eerste cursus dag) en wat kunt u hier nu over vertellen?
 • Huiswerkopdracht: Bijvoorbeeld, zoek op internet een aantal producten waar u mee bekend bent en bepaal voor welke zone deze geschikt zijn en voor welke gasgroep.
 • Inbreng onderwerp eindopdracht en goedkeuring docent.
   
 • Samenbouwen van Ex-gecertificeerde producten en componenten.
 • Van toepassing zijnde normen, waaronder de IEC 60079-14: Electrical installations design, selection and erection.
 • Opstellen van minimale eisen op explosieveiligheidsgebied voor materiaal, componenten  en producten.
 • Bevoegde installateurs, persoonscertificatie.
 • Formele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de installatie.
 • Certificatie mogelijkheden van de gehele installatie.
 • Relatie met mogelijke andere regelgeving, zoals de PED, LVD, Machine richtlijn.
 • Rol van Notified Bodies. Wat kunnen die betekenen en waar vind u deze?
 • Voortgang eindopdracht, eventueel concept beoordelen.
   
 • Beoordelen van een ontwerp op papier.
 • Beoordelen van een installatie in de praktijk.
 • Inhuren van hulp, zoals een inspecteur voor explosieveiligheid.
 • Papierwinkel die op orde moet zijn rond een installatie.
 • Vragen uit de praktijk.
 • Naslagwerken.
 • Samenvatting van hoofdzaken op gebied van explosieveiligheid.
 • Voortgang eindopdracht, eventueel concept beoordelen.

Eindopdracht

Eindopdracht bestaat uit het bepalen van de conformiteit van een installatie op het gebied van explosieveiligheid. Dit kan gaan om de beoordeling van een bestaande installatie, een aanpassing op en bestaande installatie of het ontwerp van een nieuwe installatie. De examinator beoordeelt de opdracht en geeft feedback.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
15 oktober 2020 Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht Aanmelden
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.