Open avond HBO Drechtsteden 04-04-2018

Techniek en Maritieme techniek

Cursus PLC Besturingstechniek in industriële (maritieme) toepassingen - 1 (PBIT-1)

In de (maritieme) industrie is de toepassing van besturingstechnologie in de productieketen zeer belangrijk. Nieuwe technologie ontwikkelt zich snel. Daarom is kennis van werking van PLC’s snel aan veroudering onderhevig. Gebruikte men vroeger relais, tegenwoordig vervangen slimme PLC’s de traditionele besturing. Vaak met remote control (besturing op afstand). De cursus PLC Besturingstechnologie in industriële (maritieme) toepassingen-1 (PBIT-1) is bedoeld om te zorgen voor voldoende kennis en  beheersing van PLC’s. In de cursus leert men de PLC te programmeren voor een installatie in een productie-omgeving.

 

Post-Bachelor Smart and rapid prototyping (in maritime industry)

In de maritieme industrie volgen de technologische ontwikkelingen elkaar snel op. De ontwikkeling van smart industry is een belangrijke aanjager voor de Nederlandse economie. Smart and rapid prototyping biedt organisaties kansen om nieuwe, slimme en snelle oplossingen te realiseren in de keten van ontwerp tot eindproduct.

Post-Bachelor EBPEX, engineeren en beoordelen van explosieveilige installaties

Uw werkzaamheden hebben te maken met het realiseren van technische installaties in de procesindustrie, waar explosieveiligheid een belangrijk fenomeen is. Waarmee krijgt u te maken als u installaties wilt aanpassen, onderhouden of ontwerpen?

Post-Bachelor Klantgerichtheid voor technici

Iedereen in een organisatie heeft in directe of indirecte zin contact met de klanten (externe en interne klanten). Een goede relatie met klanten is een zeer belangrijke succesfactor.