Open avond HBO Drechtsteden 04-04-2018

Leergang Leidinggeven in het voortgezet en beroepsonderwijs

Het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs hebben schoolleiders nodig die verbindingen met de buitenwereld kunnen leggen en die hun teamleden weten te inspireren. Dit geldt voor alle niveaus van onderwijs die hiertoe behoren. Schoolleiders hebben hun zaken op orde zodat ze aan het onderwijs voor morgen kunnen werken. Door het bijzondere karakter van het voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de daar aan verbonden snel opvolgende ontwikkelingen, worden er van leidinggevenden specifieke kwaliteiten verwacht zoals:

 • Ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap vanuit een eigentijdse en toekomstgerichte integrale visie op het beroepsonderwijs.
 • Een intensieve samenwerking kunnen aangaan met het bedrijfsleven om samen vorm te geven aan innovatief onderwijs.
 • Innovatie kunnen bewerkstelligen zonder de duurzaamheid ervan uit het oog te verliezen.
 • Kunnen werken met aanvullende projectfinanciering, subsidies, vermenging privaat en publieke gelden en cofinanciering.
 • Betrekken van de specifieke implementatie-agenda.
 • Zich bewust zijn van de regionale inkleuring en karakteristieken van het beroepenveld.
 • Leidinggeven aan resultaatverantwoordelijke teams.

Tijdens de leergang is de persoonlijke beroepssituatie van de deelnemers het vertrekpunt, zowel in de vorm als in de inhoud.

Intakemiddag 28 maart 2018

Heeft u zich ingeschreven of bent u belangstellende, dan nodigen we u graag uit voor een persoonlijk intake- of oriënterend gesprek waarin u kunt toelichten wat uw persoonlijke leerdoelen en ambitie zijn en rol in uw organisatie. We gaan dan tevens in op aanpak en inhoud van de leergang. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 28 maart 2018 op onze hogeschool in Dordrecht, Achterom 103. Met dit gesprek (ca. 20 minuten) kunt u nog beter bepalen of deze leergang past bij uw wensen en mogelijkheden. U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek via Peter Baldé, pbalde@hbodrechtsteden.nl, telefoon 06 83 67 34 57. (Mocht een persoonlijke afspraak niet lukken dan is een telefonische afspraak ook mogelijk).

 

Duur en lestijden

Duur: 1 introductiedag, 11 lesbijeenkomsten, één keer per twee weken. De einddatum van de opleiding is 1 juni 2019.

Dagdeel: Lesbijeenkomsten op donderdag, ochtend en middag.

Lestijden: Dagprogramma. Van 9.00 - 16.00 uur. Inclusief lunch.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
04 oktober 2018 Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht Inschrijven

Omschrijving

De leergang gaat in op de algemene vraagstukken rond leidinggeven maar heeft daarnaast nadrukkelijk de actuele eigen praktijk van zowel het voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs als uitgangspunt. Hierdoor is er sprake van een duidelijke individuele leerlijn gericht op het versterken van het eigen leiderschap en de wijze waarop u dit wilt vormgeven. Dit ontwikkeltraject is praktisch gericht en gebaseerd op uw eigen implementatie-agenda en uw rol daarin als leidinggevende.

De kenmerken van deze leergang zijn:

 • De individuele vraagstelling en de leersituatie binnen de eigen onderwijsorganisatie van de cursist staan centraal. 
 • Om de vraagstelling toe te kunnen spitsen vindt een aanbodgerichte introductie plaats.
 • De hierop volgende simulatie combineert de uitbreiding van de basiskennis met een op de individuele leerbehoefte afgestemde invulling van een simulatie of voorbeeldsituatie.
 • Bij de inventarisatie van de leerbehoefte, tijdens de voortgang en de uiteindelijke afronding is sprake van individuele coaching/studiebegeleiding.
 • De leergang wordt aangeboden in de Duurzaamheidsfabriek, een inspirerende omgeving waarin onderwijsinnovatie en samenwerking zichtbaar wordt.
 • De leergang is samengesteld en wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen uit het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en specialisten op specifieke vakgebieden.

De leergang is opgebouwd rond de drie thema's:

1. Persoonlijk leiderschap en sturing in de praktijk
2. Strategische bedrijfsvoering
3. Strategische communicatie met de stakeholders
Binnen de drie thema's komen de belangrijke vraagstukken op het gebied van beleid en visie, onderwijskwaliteit en innovatie uitvoerig aan de orde. Leiderschap in het onderwijs is een cruciaal thema en het is om die reden een belangrijk onderdeel van deze leergang. We behandelen algemene vraagstukken van leiderschap en we leggen tegelijk de nadruk op de eigen praktijk van leiderschap van de deelnemer in dit programma. 

Portfolio

Tijdens de leergang vult u met diverse deelopdrachten een portfolio. U sluit de leergang af met een compleet portfolio. U houdt tevens een eindpresentatie.

Voor wie

De leergang is bedoeld voor ervaren en toekomstige leidinggevenden in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De eigen praktijk wordt als input gebruikt voor de deelnemer zelf maar ook voor de andere deelnemers.

Vooropleiding

U heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.

Cursusduur

Elf lesbijeenkomsten, ca. één keer per twee weken.

Huiswerkbelasting

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 8 uur per week (gedurende 22 weken).

Investering

De prijs bedraagt € 4.350 inclusief lesmaterialen.

Door wie

De leergang is samengesteld en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van HBO Drechtsteden in co-creatie met experts en ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

Kerndocenten zijn:

 • Dr. Ton Bruining, directeur & adviseur/trainer KPC Groep
 • Drs. Hanke Drop, drOpinie
 • Jan Kroep, directeur HRM en PR/Communicatie Da Vinci College
 • Drs. Cock Raaijmakers, Cock Raaijmakers Opleiding en Schoolmanagement
 • Drs. Tom Koot, adviseur/trainer KPC Groep.

Praktische zaken

Als u een post-bachelor opleiding doet bij HBO Drechtsteden is het prettig te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Onder meer kwaliteit en klanttevredenheid, toetsing en herkansingsmogelijkheden. Op deze pagina vindt u enkele documenten die u daarover toelichting geven.

Informatie

Heeft u vragen? Of wilt u zich aanmelden voor de intakemiddag op 28 maart 2018? Neemt u dan contact op met Peter Baldé pbalde@hbodrechtsteden.nl, telefoon 06 83 67 34 57.

Aanmelden

Startdatum Locatie  
04 oktober 2018 Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht Inschrijven