Webinar capaciteitsmanagement: de sleutel naar balans

Webinar capaciteitsmanagement: de sleutel naar balans

Capaciteitsmanagement als sleutel naar balans in cliëntbelang, medewerker belang en organisatiebelang!

Met regelmaat organiseert  HBO Drechtsteden in samenwerking met KEI een webinar dat zich richt op het vakgebied van de Zorgadministratie. Een goede aanpak om over en weer kennis te delen met het werkveld. Voor relaties en klanten van KEI en HBO Drechtsteden, oud studenten van de post-hbo opleiding Zorgadministratie en andere geïnteresseerden bespreken we actuele thema’s.

Tijdens dit webinar bespreken we het belang van capaciteitsmanament. Hoe werk je toe naar een goede balans tussen het belang van de client, medewerker en de organisatie.


Praktische informatie
Datum & tijd: 10 mei van 12:00 - 13:00 uur.
Locatie: Online


Deelname aan deze webinar is gratis.
Klik op onderstaande knop om u aan te melden. 

Aanmelden


Programma

Tijdstip

Activiteit

12:00 - 12:05 uur


Carl Leysner

 

Welkomstwoord en voorstellen

Carl Leysner is directeur van KEI 3.0 B.V. en kerndocent van de post-hbo opleiding zorgadministratie van HBO Drechtsteden.

KEI 3.0 B.V. ondersteunt zorginstellingen op zowel het zorg administratieve vlak alsook bij de inrichting optimalisatie van het elektronisch cliënten dossier.

12:05 - 12:25 uur

 


Ingrid Havermans

Capaciteitsplanning: hét stuurmiddel voor meer grip

Capaciteitsplanning houdt zich bezig met de afstemming tussen werkaanbod (benodigde capaciteit om de hulpvraag/ ondersteuningsbehoefte van de client(en) te kunnen bedienen) en (beschikbare) personele capaciteit op de middellange termijn.

Maar, hoe doe je dit nu precies en wat levert het op? Ingrid Havermans heeft met haar ruim 25 jaar veel ervaring in de gezondheidszorg. In de afgelopen jaren heeft zij veel organisaties mogen begeleiden in de invoering van capaciteitsplanning, waarbij de organisatie wordt geholpen in het toewerken naar een juiste balans in het belang van cliënten, medewerkers en organisatie.

12:25 – 12:50 uur

 


Carl Leysner 

in gesprek met Ingrid Havermans

 

Wat levert een goede capaciteitsplanning in praktische zin op?

We gaan met elkaar in gesprek en behandelen een aantal vraagstukken. Geven wij nog de kwalitatieve zorg die nodig is gezien de onbalans die ontstaan is op de arbeidsmarkt, het ziekteverzuim en het gebrek aan hulpverleners? Wat is de noodzaak van een goede capaciteitsplanning en wat is het effect? 

12:50 – 13.00 uur
 


Carl Leysner

Afsluiting en samenvatting

 

 

 

Aanmelden

Deelname aan deze webinar is gratis.
Klik op onderstaande knop om u aan te melden. 

Aanmelden

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.