Open avond HBO Drechtsteden 2019

Ervaringsdeskundige, advies & beleid (tweejarig hbo-niveau)

Toepassing van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een absolute voorwaarde om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Inzet van ervaringsdeskundigen, ook op centrale posities in de organisatie, is in toenemende mate van belang.

De opleiding Ervaringsdeskundige, advies & beleid biedt kennis, inzichten en vaardigheden om ervaringsdeskundigheid, in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren, beleidsmatig en structureel in te zetten. Het gaat zowel om de competenties op het gebied van de hulpverlening zelf én om vraagstukken hoe je ervaringsdeskundigheid succesvol kunt inbedden in de organisatie en wat dat vraagt op beleidsmatig en managerial gebied.

HBO Drechtsteden

Ervaringsdeskundige, advies & beleid (tweejarig hbo-niveau)

Toepassing van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een absolute voorwaarde om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Inzet van ervaringsdeskundigen, ook op centrale posities in de organisatie, is in toenemende mate van belang.

De opleiding Ervaringsdeskundige, advies & beleid biedt kennis, inzichten en vaardigheden om ervaringsdeskundigheid, in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren, beleidsmatig en structureel in te zetten. Het gaat zowel om de competenties op het gebied van de hulpverlening zelf én om vraagstukken hoe je ervaringsdeskundigheid succesvol kunt inbedden in de organisatie en wat dat vraagt op beleidsmatig en managerial gebied.

Duur en lestijden

Duur: Duur van de opleiding is 2 jaar. De opleiding begint op woensdag 9 september 2020. Einddatum van de opleiding is 1 augustus 2022.
Dagdeel: De lessen op school plannen we op de woensdagmiddag- en avond en de lessen via de virtual classroom vinden plaats op de maandagavond. Studenten lezen per blok in het rooster op welke maandagen en woensdagen de lessen plaatsvinden. 
Lestijden: Woensdag van 16:00 - 21:00 uur (op school). Maandag: 18:45 - 21.00 uur (virtual classroom, vanuit huis). Tentamens worden gepland op de woensdagmiddag van 14:30 - 16:00 uur.
Colleges: Deels vinden de lessen plaats op locatie van HBO Drechtsteden in Dordrecht en deels via de virtual classroom. De verhouding is ongeveer 50% lessen op school en 50% lessen via de virtual classroom. Studeren via de virtual classroom betekent dat u niet naar school komt maar dat u via internet toegang krijgt tot de virtuele klas. U logt in voor aanvang van een les en u bent dan rechtstreeks met docent en medestudenten verbonden. Dit is een effectieve lesvorm omdat er continu sprake is van interactie met docent en medestudenten. Bovendien levert dit u een besparing van reistijd en reiskosten.  

Omschrijving

De tweejarige opleiding Ervaringsdeskundige, advies & beleid levert de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden voor de beleidsmatige, structurele inzet van ervaringsdeskundigheid in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren, zoals de verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De ervaringsdeskundige is een relatief nieuw fenomeen binnen de zorg; het grote belang van eigen ervaring wordt breed onderkend.

Tijdens de opleiding komen onder andere onderstaande thema’s aan de orde: 

 • Herstelondersteunende zorg
 • Advisering
 • Empowerment, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
 • Methodisch handelen
 • Organisatiecommunicatie intern en extern

Warming up – 9 maart 2020

We organiseren voor belangstellenden een informatieve bijeenkomst om nader kennis te maken met de opleiding. Docenten en studenten vertellen over de opleiding en er is ruimte om in te gaan op uw vragen.

Maandag 9 maart 2020
Inloop: 15:45 uur
Van 16:00 tot 18:00 uur

HBO Drechtsteden, Achterom 103 Dordrecht, ruimte 7.01 (7e etage).

Deelname aan de warming up is gratis.

Aanmelden

Waarom de opleiding Ervaringsdeskundige, advies & beleid?

 • U leert hoe ervaringsdeskundigheid beleidsmatig en operationeel wordt ingezet in organisaties;
 • U bent in staat ervaringsdeskundigheid effectief in te zetten;
 • U weet wat nodig is om herstelgerichte zorg verder te ontwikkelen;
 • U volgt een aantal colleges via de vitual classroom. Dit betekent direct digitaal contact met docenten vanuit huis en u heeft aanzienlijk minder reistijd en reiskosten;
 • U krijgt les van docenten met ruime en actuele praktijkervaring;
 • Het is een opleiding in combinatie met een zogeheten werkervaringsplaats (gerelateerd werk of stage);
 • Het programma is samengesteld op basis van input van een aantal erkende zorgaanbieders zoals Parnassia en Yulius. Dit borgt continu aansluiting op de actualiteit in het werkveld.

Voor wie

De opleiding richt zich op mensen die, op basis van hun eigen ervaring met de hulpverlening, zich willen inzetten voor een cultuurverandering in de zorg waarin herstelondersteunende zorg met inzet van ervaringsdeskundigen centraal staat.

U bent werkzaam als ervaringsdeskundige of hebt ervaring met de hulpverlening. U bent werkzaam binnen een ggz-instelling en wilt ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie in samenwerking met reguliere hulpverlening een structurele plaats bieden. Heeft u nog geen relevant werk? Deelname aan de opleiding is ook mogelijk als u beschikt over een stageplaats of een werkervaringsplaats. U werkt dan 12 tot 16 uur per week bij een instelling om uw opdrachten te doen.

Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. We gaan dan nader in op de relatie van de opleiding met uw werkomgeving of stageplek, uw persoonlijke leerdoelen en inhoud en programma van de opleiding.

Vooropleiding

U voldoet aan de eisen die gesteld worden aan toelating tot hbo onderwijs. U heeft een havo, vwo of mbo-4 diploma. De opleiding is tevens geschikt als u eerder een andere hbo opleiding hebt gedaan. Daarnaast is er een mogelijkheid tot instromen voor mensen van 21 jaar of ouder via de 21+ toets. Kijk op www.hbodrechtsteden.nl/infowijzer-21-plus 

Aantal studentplaatsen en intakegesprekken 

We kunnen per startdatum van de opleiding maximaal 20 studenten plaatsen. Plaatsen worden toegekend op basis van vooropleiding, intakegesprek en competenties. Bent u belangstellend om met de opleiding te beginnen? Dan nodigen we u graag uit voor een gesprek. Onze aanpak en inhoud van de opleiding, relatie van de opleiding met uw werkomgeving of werkervaringsplek en de plaatsingsmogelijkheden komen hierin o.a. ter sprake. Na uw aanmelding voor de opleiding, ontvangt u de uitnodiging voor het gesprek. De gesprekken gaan we plannen vanaf februari/maart 2020. Als u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kunnen we uw aanmelding vervolgens omzetten in een definitieve inschrijving.

Resultaat

Na afloop van de opleiding

 • kunt u ervaringsdeskundigheid beleidsmatig en operationeel inzetten in organisaties
 • kunt u ervaringsdeskundigheid effectief inzetten
 • weet u wat nodig is om herstelgerichte zorg verder te ontwikkelen

Certificering

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangst u het instellingsdiploma Ervaringsdeskundige, advies & beleid van HBO Drechtsteden. Na een succesvolle afronding van de accreditatie ontvangt u het Associate degree (Ad) diploma. 

Studiebelasting

 U werkt aan opdrachten uit uw eigen werk- of stageomgeving. De studiebelasting bedraagt ca. 24 uur per week.

Investering

De prijs voor de opleiding Ervaringsdeskundige, advies & beleid bedraagt € 3.950 per collegejaar. Dit bedrag is inclusief toegang tot het e-learning platform en toetsing. Betaling in termijnen is mogelijk. U betaalt het collegegeld dan in tien termijnen per studiejaar. De extra kosten hiervoor bedragen € 60 per betalingsregeling. De kosten voor de benodigde literatuur liggen rond de € 600 voor de volledige opleiding van 2 jaar.

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

Informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u bellen met Peter Baldé 06-83673457 of mailen naar pbalde@hbodrechtsteden.nl

Programma

Moduleoverzicht en opbouw studiepunten

Tijdens de opleiding gaat u aan de slag met de thema’s:

 • Herstelondersteunende zorg
 • Advisering
 • Empowerment, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
 • Methodisch handelen
 • Organisatiecommunicatie intern en extern

 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.