STAP-budget

STAP-budget


Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie van de overheid waarmee je een cursus, training of opleiding kunt volgen die je positie op de arbeidsmarkt verbetert. Jaarlijks kun je voor één opleiding maximaal €1.000 STAP-budget aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. De nieuwe STAP-regeling vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten.

Welke opleidingen vallen onder het STAP-budget?
Je kunt het STAP-budget aanvragen voor diverse opleidingen, cursussen en trainingen van HBO Drechtsteden. Duurt je opleiding langer dan 12 maanden? Houd er dan rekening mee dat je vooralsnog alleen subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het eerste jaar. In 2022 wordt vanuit de overheid gekeken of deze subsidie ook aangevraagd kan worden voor een aantal jaren.
Zijn de totale opleidingskosten minder dan €1.000? Dan betaalt UWV jouw opleiding. Als de kosten hoger zijn dan €1.000 betaal je het restbedrag zelf.

Voor wie is het STAP-budget?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je bent in loondienst of ondernemer of je hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet).
  • Je opleiding start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is budget beschikbaar.

Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?
Je hebt je via de website aangemeld voor een opleiding bij HBO Drechtsteden. Opleidingen van HBO Drechtsteden zijn opgenomen in het STAP-Register. Of jij in aanmerking komt voor de subsidie hangt af van een aantal voorwaarden. Deze lees je in het STAP Voorportaal van het UWV. Je ontvangt van HBO Drechtsteden het benodigde STAP-Aanmeldingsbewijs per mail.

Vraag op tijd via UWV het STAP-budget aan
Zodra de aanvraagronde van het UWV is geopend ga je naar het STAP Voorportaal van het UWV.  Zoek hier de juiste opleiding van HBO Drechtsteden. Met het STAP-aanmeldbewijs van HBO Drechtsteden kan je jouw persoonlijke STAP-budget aanvragen.

Wanneer zijn de aanvraagrondes?
Per jaar worden er vanuit de overheid 200.000 tot 300.000 STAP-subsidies toegekend. Iedere twee maanden is er ruimte voor een deel daarvan.

De eerstvolgende rondes zijn 1 mei t/m 30 juni en 1 juli t/m 31 augustus 2022. Dit betekent dat je er op tijd bij moet zijn. Mogelijk kun je een tweede poging doen als de eerste poging geen succes geeft. Dan mag de opleiding echter nog niet begonnen zijn.

Wat gebeurt er na de aanvraag?
Binnen 4 weken stuurt het UWV jou een bericht over de status van jouw aanvraag. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan krijgen wij ook bericht van het UWV.
Let op: krijg je geen STAP-budget, bijvoorbeeld omdat het budget in het tijdvak op is? Dan blijven de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van HBO Drechtsteden gelden.

Belangrijk om te weten
Deze subsidie heeft een studievoortgangseis. Je ontvangt de subsidie alleen als je de studie afrondt met een diploma, certificaat of als je ten minste 80% van de tijd aanwezig bent geweest. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding. In geval van bijzondere situaties, zoals het niet afmaken of niet kunnen starten van de opleiding door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV.

Kijk ook voor meer informatie over het STAP-budget op de website van het UWV

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.