Smart Business Development

Smart Business Development

Behoort u tot de snelgroeiende groep van ZP-ers in Nederland? ZP-er staat voor Zelfstandig Professional. U bent hoog opgeleid en expert op een bepaald vakgebied en u werkt veelal voor opdrachtgevers. Naast het beantwoorden van vragen op het terrein van uw deskundigheid staat u ook voor het oplossen van diverse vraagstukken van andere aard. Ook het oplossen van de vraagstukken is belangrijk om succesvol te zijn. De leergang Smart Business Development is bedoeld u daarin verder te ontwikkelen.

Als Zelfstandig Professional bent u naast expert op juw vakgebied tegelijk 100% ondernemer. In uw vak betn u opgeleid en erkent men u als deskundige. In uw rol als ondernemer zit u echter nog met veel onbeantwoorde vragen. En deze vragen zijn ook nog eens cruciaal voor uw bedrijfssucces. Hoe voorziet u in een klantenkring en strategie om uw bedrijf te ontwikkelen in de richting die u voor ogen hebt? Hoe zet u digitalisering in? Een veelheid aan vraagstukken, immers als ZP-er (Zelfstandig Professional) leidt u uw eigen bedrijf. Dat betekent dat u ook investeert in uzelf om een positieve omzetontwikkeling en soepele bedrijfsvoering te realiseren. Dat is de waardepropositie van de leergang Smart Business Development: Geef je eigen business als Zelfstandig Professional een stevige ‘boost'.     

Kernvraag
Hoe maakt u met uw expertise succesvol uw eigen business? Dat is de kernvraag die u gaat beantwoorden tijdens de leergang Smart Business Development.

Doelstelling
U ontwikkelt een unieke propositie en versterkt uw ondernemende talenten om deze propositie met succes in de markt te zetten. De propositie is het onderscheidende product of dienst waarmee iemand als zelfstandige zijn/haar inkomsten geneert. 

Doelgroep
Professionals (hoger opgeleiden) op HBO of WO niveau die op basis van hun vakkennis zelfstandig ondernemer zijn (of willen worden).

Docenten
Een team van topdocenten is aan de leergang verbonden. De programmaleiding is in handen van prof. dr. Frank Kwakman. Naast Frank Kwakman worden lessen en begeleiding verzorgd door o.a. André Knol, Hans Bakker, Yousri Mandour en Rutger Mollee. 

Opzet
Leergang met een doorlooptijd van ca. 10 maanden met een totale studiebelasting van 250 uur, afgesloten met een certificaat. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de volledige bachelor degree Ondernemerschap te behalen.

De beoordeling vindt plaats op basis van:
- voorbereidende opdrachten
- uitgewerkte propositie en marktintroductie
- een persoonlijk reflectieverslag
 

Leerconcept
De opleiding bestaat uit vijf inspiratiemodulen (onderdelen A), vijf praktijktrainingen (onderdelen B) en vijf coachings- en voortgangsgesprekken (onderdelen C). Deze onderdelen worden als parallelle stromen georganiseerd, zodat een inspiratiemodule altijd wordt gevolgd door concrete toepassing in de eigen praktijk. De voorbereiding van de modulen en trainingen vinden individueel of in duo’s plaats, de coachings- en voortgangsgesprekken individueel of in teams.

Inspirerende literatuur
Basisliteratuur (vijf boeken): Osterwalder (propositie ontwikkeling), Ries (lean startup), Kwakman (de nieuwe professional), Mandour (business modellen), Van Belleghem (digitalisering).


 

Het programma Smart Business Development in detail

Januari 2018
A1. De transformatie van business 

 • Welke transformaties komen er op bedrijven en overheden af?
 • Consequenties voor leiderschap, strategie en business development
 • De veranderende rol van professionals (‘de nieuwe professional’)

Januari 2018
B1. Marktkansen signaleren en ideeën voor new businesses genereren 

 • Opdracht: krachtenveld klantorganisatie in kaart brengen en innovatiekansen identificeren
 • Idee generatie: van brainstorming naar een portfolio met kansrijke opportunities
 • Vijf principes om kansrijke ideeën om te zetten in concrete business

Februari 2018
A2. Nieuwe businessmodellen 

 • Voorbeelden van succesvolle nieuwe businessmodellen
 • Drie aanvliegroutes naar business innovatie en hoe deze in de praktijk vorm krijgen
 • De basis leggen voor je eigen businessmodel

Februari 2018
B2. Propositie uitwerken m.b.v. business canvas (trainer: André Knol)

 • Opdracht: maak het klantprofiel voor de belangrijkste doelgroep uit jouw businessmodel
 • Hoe je stapsgewijs een unieke en onderscheidende propositie opbouwt
 • Werken aan je eigen propositie en een actieplan maken voor toetsing en uitwerking

Maart 2018
C1. Coachings- voortgangsgesprek 

Maart 2018
A3. Digitalisering en technologie

 • Impact van digitalisering: voorbeelden, onderzoek en toekomst
 • Vijf business effecten van digitalisering en hoe je deze opbouwt
 • Uitwerken van kansen voor digitalisering in je eigen propositie

April 2018
B3.  Marketing en sales van een nieuwe propositie 

 • Opdracht: wat is jouw verhaal en hoe geeft je daar jouw ‘personal touch’ aan?
 • Hoe werkt acquisitie bij een nieuwe propositie?
 • Vertalen van jouw verhaal naar media-uitingen (website, social media)

April 2018
C2. Coachings- voortgangsgesprek 

Mei 2018
A4. Lean startup principes 

 • Wat leer je van succesvolle startups en wat zijn hun belangrijkste werkprincipes?
 • Stap voor stap investeren door te werken met prototypes, ‘launching customers’ en MVP’s
 • Bouwstenen om de marktwaarde van je eigen propositie te toetsen en uit te bouwen

Juni 2018
B4. Een app leren maken 

 • Opdracht: bedenk wat voor app jouw propositie ondersteunt en werk dit idee in het kort uit
 • Tien richtlijnen voor het maken van een app met impact
 • Werken aan je eigen app, stappen definiëren en vervolgacties uitzetten

Juni 2018
C3. Coachings- voortgangsgesprek 

September 2018
A5. Innovatieve organisaties, netwerken en platforms 

 • Nieuw organiseren: kennisontwikkeling, ondernemerschap en innovatie anders ingericht
 • Voorbeelden van nieuwe organisaties: netwerken, platforms, communities
 • Hoe jij je als professional ‘organiseert’ om jouw business droom te verwezenlijken

September  2018
B5. Een klanten- of boardroompresentatie houden 

 • Opdracht: wat is je kernboodschap en hoe bouw je je betoog op om impact te hebben?
 • Ingrediënten voor een inspirerende en overtuigende presentatie
 • Werken aan je eigen verhaal, je personal brand en je media-uitingen

Okober 2018
C4. Coachings- voortgangsgesprek
C5. Eindgesprek

Duur en lestijden

Het programma duurt ca. 10 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats einde middag en avond. Van 16.00 - 20.00 uur). Een warme maaltijd is inbegrepen.

Startdatum
Donderdag 11 januari 2018.

Investering
De prijs bedraagt € 4950 (exclusief literatuur ca. € 200).

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.