Veelgestelde vragen

Waarom kiezen voor HBO Drechtsteden?

Bij HBO Drechtsteden krijg je veel persoonlijke begeleiding. Docenten zijn behulpzaam en gemakkelijk aan te spreken als je vragen hebt, maar ook als je ergens mee zit. Onze docenten werken zelf ook in de praktijk: daardoor weten zij precies welke situaties je tijdens je werk kunt tegenkomen en leren jou hoe je daarmee omgaat.

Bovendien biedt onze opleiding een goede kans op een baan. Lees meer over HBO Drechtsteden.

HBO Drechtsteden is een particuliere instelling. Wat betekent dat voor mij?

HBO Drechtsteden verzorgt particulier onderwijs. Wij zijn lid van de NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Inschrijven doe je direct bij onze hogeschool. Je moet je wel aanmelden bij DUO als je een bachelor-opleiding gaat volgen bij HBO Drechtsteden, omdat er wordt gecontroleerd of studenten die zich bij ons hebben ingeschreven ook daadwerkelijk onderwijs volgen. Ook als je particulier onderwijs volgt, kun je aanspraak maken op studiefinanciering.  

Kan ik me toch aanmelden voor een bacheloropleiding als ik niet een geschikte vooropleiding heb gedaan?

Ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toelatingstoets. Klik hier voor meer informatie.

Kom ik in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet?

Als je een bachelor volgt, dan kun je in aanmerking komen voor het levenlanglerenkrediet. Kijk voor de voorwaarden op de website van DUO.

Als de tweejarige opleiding op hbo-niveau nog niet is geaccrediteerd, krijg ik dan wel het Associate Degree diploma?

Een onafhankelijk instituut doet de accreditatie. Dat is bij alle hogescholen het geval. Daarom kunnen we zélf 100% zekerheid van accreditatie niet geven, immers dat is door onafhankelijke derden te bepalen. Hoe lang het accreditatieproces aan tijd vraagt is niet op voorhand te zeggen. Maar omdat de opleiding twee jaar duurt, is de verwachting dat het proces tijdig afgerond is of al heel ver gevorderd. Eerder begonnen studenten krijgen na accreditatie met terugwerkende kracht het Ad-diploma.
Uiteraard heeft het realiseren van accreditatie voor onze instelling hoge prioriteit en zetten we ons volledig in om deze trajecten succesvol te doorlopen.
HBO Drechtsteden krijgt van veel studenten en organisaties het vertrouwen dat de accreditatie wordt gerealiseerd.

Hoe worden de opleidingstarieven bepaald en hoe vaak wijzigt dit?

HBO Drechtsteden verzorgt onbekostigde opleidingen. Jaarlijks passen we de tarieven aan op basis van prijsindexatie en kostenontwikkeling. Jaarlijks publiceren we in oktober de nieuwe prijzen voor de opleidingen voor het volgend studiejaar op de website.

Waar kan ik mijn behaalde resultaten zien?

Behaalde resultaten worden geregistreerd in het Osiris-programma. Iedere student ontvangt de inloggegevens via de Studentenadministratie.  Via Osiris bestaat ook de mogelijkheid om een Studievoortgangsoverzicht op te roepen en uit te printen waar alle behaalde vakken op staan.

Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering?

Als je een geaccrediteerde opleiding volgt bij HBO Drechtsteden kan je aanspraak maken op studiefinanciering. Studenten die het instellingscollegegeld betalen, omdat ze een particuliere opleiding volgen, kunnen per maand maximaal € 1.667, - lenen.
Kijk voor meer informatie en jouw mogelijkheden op www.duo.nl.

Ik heb een klacht. Bij wie moet ik zijn?

Heeft u een klacht, neem dan snel contact met ons op. In veel gevallen zijn tijdig gemelde klachten ook weer snel op te lossen. U hebt recht op een goede en voorspoedige afhandeling. U ontvangt binnen twee werkdagen een antwoord. Dat antwoord is bij voorkeur direct een goede oplossing van de klacht of een duidelijke afspraak over de verdere afwikkeling van de klacht. U ontvangt van HBO Drechtsteden een bevestiging van de gemaakte afspraken ter afronding van de klacht. Deze bevestiging ontvangt u per email. Neem bij een klacht contact op met de studentenadministratie, info@hbodrechtsteden.nl of telefonisch 088 6572657. Vanzelfsprekend gaan wij met elke bij ons gemelde klacht vertrouwelijk om en hanteren wij de regelgeving m.b.t. het waarborgen van privacy.

Hoe moet ik mij aanmelden?

Omdat HBO Drechtsteden een particuliere hogeschool is, kan je je rechtstreeks aanmelden voor een hbo opleiding bij HBO Drechtsteden. Dat kan niet via Studielink. Meld je direct bij ons aan.

Volg je een geaccrediteerde opleiding? Meld je dan zelf aan bij DUO. Ga naar www.duo.nl en log in met je DigiD. Bij het onderdeel opleidingsinstituut vul je in: Stichting Hoger Onderwijs da Vinci.

Indien je een VERKLARING COLLEGEGELD van DUO hebt nodig hebt, kun je deze aanvragen via info@hbodrechtsteden.nl onder vermelding van je studentnummer.

Meld je direct bij ons aan.

Zijn de bacheloropleidingen geaccrediteerd?

De bacheloropleidingen van HBO Drechsteden zijn geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). De opleidingen voldoen daarmee aan de hoge eisen van kwaliteit die door de NVAO worden gesteld en dat we voldoen aan de diploma-eisen.

Toelating met de 21+ toets

Als je niet over één van deze diploma's beschikt en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toelatingstoets. Deze toets is bedoeld om vast te stellen of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding bij HBO Drechtsteden te kunnen volgen. Meer informatie en aanmelden »

Opleiding Business & Innovation

Kan ik me specialiseren?

Ja, de opleiding kent drie uitstroomrichtingen: Marketing, Management en Innovatie.

Waar gaan de studenten Ondernemerschap (na hun studie) werken?

Je kunt aan de slag bij een marketingafdeling, in een commerciële functie als startfunctie of direct aan de slag als zelfstandig ondernemer.

Moet ik naar school om college te volgen?

Bijzonder kenmerk is dat je de opleiding online volgt. Dit betekent lessen bijwonen met een docent en medestudenten in een virtual classroom en dus plaats-onafhankelijk de opleiding volgen.

Wanneer start de opleiding?

De bachelor en tweejarige opleidingen starten jaarlijks in augustus / september. Kijk voor de post-bachelor opleidingen naar de startdata die bij de opleidingen staan vermeld.

Moet ik stage lopen?

Tijdens de opleiding Business & Innovation loop je geen stage, maar voer je in de praktijk projecten uit rondom zes thema's die te maken hebben met marketing, management en innovatie.

Kan ik na de tweejarige opleiding doorstuderen voor de Bachelor opleiding Busiess & Innovation?

Ja, je kunt dan aansluitend instromen in jaar drie van de bachelor-opleiding Business & Innovation.

Opleiding Toegepaste Psychologie

Kan ik me specialiseren?

Ja, de uitstroomprofielen zijn gerelateerd aan de volgende werkvelden: onderwijs en ontwikkeling, arbeid en organisatie en zorg en welzijn.

Waar gaan toegepaste psychologen na hun studie werken?

Als je afgestudeerd bent, kun je aan de slag als coach, counselor of trainer. Je kunt gaan werken als zelfstandige of in dienst gaan bij commerciële of non-profitorganisaties op het gebied van HR, onderwijs of zorg. Ga naar de opleidingspagina voor meer informatie.

Wanneer kan ik beginnen?

De voltijd- en deeltijdopleidingen starten jaarlijks in september. Tussentijds instromen is alleen mogelijk indien er een overstap gemaakt wordt vanuit een vergelijkbare opleiding op basis van vrijstellingen die door de examencommissie zijn verleend. 

Wanneer begin ik met mijn stage?

In het 1e jaar een snuffelstage (64 uur) in de tweede helft van het jaar.
In het 2e jaar een lintstage (640 uur) 2 dagen per week.
In het 3e jaar een blokstage (600 uur) in de tweede helft van het jaar.

Ik heb werk dat aansluit op de opleiding. Moet ik dan nog stage lopen?

Met de praktijkcoördinator kun je bespreken of je vrijgesteld kan worden van de stage in het geval dat je werk relevant is voor de opleiding.

Wat bedraagt het collegegeld?

Het collegeld staat vermeld bij de opleidingen. Jaarlijks kan het collegegeld aangepast worden in geval van inflatie en kostenstijging. Je leest bij de opleiding ook de eventuele mogelijkheden omtrent studiefinanciering bij DUO.

 

 

 

Stel je vraag

Don't fill in this field:
  • HBO Drechtsteden gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaringPrivacyverklaring HBO Drechtsteden
    Op het HBO Drechtsteden gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het HBO Drechtsteden hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.