Clientondersteuner

  • Mens, Gedrag & Zorg
  • < 1 jaar
  • Post-hbo

Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie de cliënt zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. Het gaan om dienstverlening op het gebied van zorg, jeugdhulp, wonen, werk, inkomen en onderwijs.

banner images

Enthousiast over deze opleiding?