Open avond HBO Drechtsteden 2020

HBO Drechtsteden

Online Proeverij

Maak kennis met de post-hbo opleiding Verlieskunde op dinsdag 11 mei van 20:00 - 21:00 uur

Kerndocent Stéphanie Beijnes verzorgt deze avond. Je komt alles te weten over de opzet en opbouw van de opleiding. Daarnaast maak je ook kennis met oud-deelnemers. Zij vertellen hoe zij de opgedane kennis en vaardigheden in hun werk toepassen.

Interesse? Meld je hieronder aan:

Don't fill in this field:
  • HBO Drechtsteden gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaringPrivacyverklaring HBO Drechtsteden
    Op het HBO Drechtsteden gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het HBO Drechtsteden hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.