HBO Drechtsteden

Ondersteunen van het beroepsonderwijs van morgen vraagt om professionele dialoog

Blog 1 door Jan Kroep

Ondersteunen van het beroepsonderwijs van morgen vraagt om professionele dialoog (525 woorden)

Om het beroepsonderwijs van de toekomst te verzorgen zullen leidinggevenden moeten zorgen dat onderwijsteams in staat zijn om met het onderwijs in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en van het vakmanschap. Individuele docenten zullen dat antwoord niet kunnen geven. De docent in het beroepsonderwijs van morgen is een team waarin verschillende rollen worden vervuld. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat ze deze ontwikkeling mogelijk maken en ondersteunen. Dat betekent dat leidinggevenden moeten excelleren in het voeren van een professionele dialoog. 

De leidinggevende moet zorgen dat de teams eigenaar worden van het onderwijs, dat verschillende rollen kunnen worden vervuld, dat er relaties worden onderhouden met een netwerk van betrokken bedrijven en dat er voortdurend wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vragen.

Eigenaarschap

De tijd dat docenten een eigen koninkrijk hadden is voorbij. Dat betekent niet dat we nu aan docenten moeten gaan vertellen hoe het beroepsonderwijs vorm moet krijgen. Als je ambitieus, snel en wendbaar onderwijs wil, dan moet je zorgen dat de onderwijsteams en het netwerk van betrokken bedrijven zich eigenaar voelen. Dat betekent niet dat we de leidinggevenden af kunnen schaffen. Zij zullen moeten zorgen dat de professionele dialoog wordt gevoerd in en door onderwijsteams. In de onderwijsteams zullen we vooral de praktijkkennis, ideeën en vragen moeten activeren bij het uitzetten en realiseren van een gezamenlijke koers naar een nieuw beroepsonderwijs. Als het bedrijfsleven en het beroepenveld zich eigenaar voelt van het beroepsonderwijs, dan zullen de nieuwste ontwikkelingen ter beschikking komen van het onderwijs. Alleen dan zullen afdankertjes verleden tijd zijn en zullen de beste vaklieden in de gelegenheid worden gesteld om bij te dragen aan het onderwijs van morgen.

Verschillende rollen

In het onderwijsteam van morgen worden verschillende rollen vervuld. Het kernteam zal een groep onderwijspedagogische kanjers zijn. Net als alle docenten in het netwerk hebben ze een passie voor het vak, maar zij zullen vooral de begeleiders van de leertrajecten van studenten zijn. Daarbij zal er steeds meer gevraagd worden om maatwerk. Vanuit het kernteam zal een makelaarsrol vervuld moeten worden. Waar zitten de vaklieden met relevante kennis? Hoe zorgen we dat die vaklieden als praktijkdocent kunnen worden ingezet? Hoe zorg je dat die praktijkdocenten optimaal kunnen functioneren in het netwerk? Van het netwerk wordt niet alleen verwacht dat het onderwijs van vandaag goed geregeld wordt, maar ook een alertheid op de vragen van morgen. Dat betekent een rol voor een onderzoekende docent.

Stel een groep studenten heeft de kans om een aantal maanden in het bedrijfsleven een opdracht te  vervullen. Hoe waardeer je dat? Hoe zorg je dat de ontwikkelingen in de hele groep van studenten samenhang houden? En wat zijn de vragen die uit het project voortkomen en die voor de toekomst van belang zijn? Hoe zou je die vragen kunnen onderzoeken? En welke ondersteuning hebben we daarbij nodig.

In de leergang leiding geven in het beroepsonderwijs gaat het over de vraag hoe je een professionele dialoog voert, hoe je eigenaarschap in teams en bij docenten bewerkstelligt en hoe je ondersteuning geeft aan de ontwikkeling van een netwerk.

Jan Kroep
HR directeur Da Vinci College