Open avond HBO Drechtsteden 2020

Persbericht

Impuls aan ‘leven lang ontwikkelen’ door samenwerking  ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden

Het ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee wordt een verdere impuls gegeven aan een ‘leven lang ontwikkelen’. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om professionals die zich blijven ontwikkelen. Dat geldt voor theoretische kennis, maar zeker ook voor het meer praktische vakmanschap. Het ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden spelen hierop in door hun focus op verdiepend vakmanschap te delen. 

HBO Drechtsteden heeft nu al een breed aanbod van cursussen, trainingen en onderwijsprogramma’s op hbo-niveau die in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven worden ontwikkeld. Cursisten zijn veelal werkenden met een mbo niveau 4 diploma, maar ook studenten die hun mbo-opleiding hebben afgerond. Directeur HBO Drechtsteden Jessica van den Bosch is enthousiast over de samenwerking: “Het is een unieke samenwerking tussen partijen met ambitie. Ik kijk er naar uit om te bouwen aan de toekomst van ons onderwijs en om de opleidingen naar een nog hoger niveau te tillen.”  

Met de nieuwe samenwerking breidt HBO Drechtsteden haar werkveld uit richting Amsterdam en zal zij samen met het ROC van Amsterdam – Flevoland de komende jaren het aanbod verder uitbouwen. In aanloop naar de samenwerking zijn in gezamenlijkheid in Amsterdam al de opleidingen Culinary Professional en ICT Engineer gestart. 

Edo de Jaeger, voorzitter van de Raad van Bestuur bij het ROC van Amsterdam – Flevoland: “Met deze samenwerking spelen we in op een behoefte van mbo-studenten om zich op hbo-niveau verder te ontwikkelen. Onze studenten krijgen hiermee de mogelijkheid om hun vakmanschap nog verder te verdiepen, gecombineerd met hbo-vaardigheden en competenties. Hiermee vergroten zij hun kennis en daarmee ook hun kansen op de arbeidsmarkt.”  

Peter Vrancken, bestuursvoorzitter van HBO Drechtsteden, sluit zich hierbij aan: “De markt vraagt om meer hoger opgeleiden met een focus op vakmanschap. Door onze krachten te bundelen breiden we ons netwerk uit en bieden we studenten meer mogelijkheden om verder te groeien in hun vak. En zo komen we tegemoet aan de vraag van het bedrijfsleven naar een leven lang ontwikkelen.” 

Links: Edo de Jaeger, voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam – Flevoland.
Rechts: Peter Vrancken, bestuursvoorzitter HBO Drechtsteden en tevens voorzitter College van Bestuur van ROC Da Vinci College. 


Neem voor meer informatie contact op met:
Jojanneke van Opdorp - Emmerzaal, communicatie HBO Drechtsteden
M: 06 48 27 84 34
E: jvanopdorp@hbodrechtsteden.nl 

Janneke Toet, woordvoering ROC van Amsterdam - Flevoland 
M: 06 - 18 45 31 28
E: j.toet@rocva.nl  


Over HBO Drechtsteden
HBO Drechtsteden is voortgekomen uit het ROC Da Vinci College. Het is een particuliere instelling voor hoger beroepsonderwijs en is actief op het gebied van techniek & ICT, management & ondernemerschap en mens, gedrag & zorg. HBO Drechtsteden biedt Associate Degrees, bachelor- en post-bacheloropleidingen aan voor studenten en professionals. Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de beroepspraktijk is er een nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio. Meer informatie: www.hbodrechtsteden.nl

Over ROC Da Vinci College
Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan. Het Da Vinci College onderscheidt zich door de integratie van het leren op school en op de werkplek. Meer informatie: www.davincicollege.nl

Over ROC van Amsterdam – Flevoland 
Het ROC van Amsterdam – Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen vijfentwintig onderwijssectoren. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland is zowel in Almere als in Lelystad gevestigd. Het onderwijs op de mbo-colleges is kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de individuele student. www.rocva.nl, www.rocvanflevoland.nl

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.