Business & Innovation

Modules en vakken Business & Innovation

Modules en vakken Business & Innovation

Module 1

Thema: De markt, hoe bepaal ik mijn positie?
Module 1 belicht de ontwikkelingen in de markt. Door desk- en fieldresearch verdiep je je in interessante trends. Verder leg je verbinding tussen je interne en externe omgevingsfactoren om zo te komen tot een businessconcept.

Vakken:

 • Marketing
 • Marktonderzoek
 • Persoonlijke effectiviteit

Module 2

Thema: Product of dienst, hoe voorzie ik in wensen en behoeften?
In module 2 gaan we verder in op de beslissingen die je neemt bij de ontwikkeling van producten en of diensten, de plaatsbepaling en de positionering met promotie- en distributiebeslissingen.

Vakken:

 • Marketing
 • Sales
 • Communicatie
 • Marktonderzoek
 • Persoonlijke effectiviteit

Module 3

Thema: Finance
Na de eerste twee modules over markt en product en beslissingen daarover, leer je in de derde module de prijs te bepalen. Verder staan in deze module jouw competenties in financiën centraal. Welke vaardigheden in financiële planning en administratie heb je nodig als ondernemer of de ondernemende manager? Je krijgt inzicht in de verschillende (en nieuwe) verdienmodellen.

Vakken:

 • Prijsbepaling
 • Financiële planning
 • Financiële administratie
 • Verdienmodellen
 • Persoonlijke effectiviteit

Module 4

Thema: Management 
Basisbegrippen van management en kennis van inrichting en aansturing van organisaties staan centraal in de module Management.

Vakken:

 • Management
 • Kwaliteit
 • Logistiek
 • Informatie
 • Interne communicatie
 • Innovatiemanagement
 • Persoonlijke Effectiviteit

Module 5

Thema: Processen 
In de module Processen staan de processen binnen organisaties gericht op efficiency en kwaliteitsverbetering centraal. Je leert deze zelfstandig beschrijven, opzetten en verbeteren.

Vakken:

 • Logistiek
 • Processen

Module 6

Thema:  Projectmanagement 
Module 6 gaat in op jouw competenties als projectmanager. Hoe zet je zelfstandig eenvoudige projecten op en hoe voer je deze uit?

Vakken:

 • Communicatie
 • Innovatie
 • Creativiteit
 • Organiseren
 • Persoonlijke effectiviteit

Module 7

Thema:  Internationale oriëntatie 
Een ondernemende manager opereert steeds meer in een complexe en internationale context. Onderneming zijn qua samenstelling vaak multicultureel en interdisciplinair van aard. In de module Internationale oriëntatie zoeken we verdieping op dit vlak.

Vakken:

 • Internationale marketing
 • (Inter)culturele communicatie
 • (Inter)cultureel management
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Engels

Module 8

Thema: Businessonderzoek en Businessplan
In deze afsluitende module zet je de kennis van de voorgaande modules in om te komen tot een uitgewerkt businessmodel en/of businessplan. Je rondt de deeltijdopleiding Business & Innovation af met een samenhangend en evenwichtig rapport. Je werkt daar zelfstandig aan, waarbij docenten je begeleiden in de procesmatige aanpak. Deze afsluitende module is alleen module te volgen als je de andere 7 modules succesvol hebt afgerond.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.