Leiderschap in het voortgezet en beroepsonderwijs

Leiderschap in het voortgezet en beroepsonderwijs

Om het onderwijs van morgen te kunnen blijven maken zijn verbindingen met de buitenwereld van groot belang. Meer dan in het basisonderwijs, waar de ouders iedere dag in de school zijn, hebben het voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs leidinggevenden nodig die het mogelijk maken dat leraren en onderwijsteams en de school in voortdurend in verbinding zijn met de buitenwereld.

 ‘Verbinden’ is in die betekenis geen toverspreuk. Het is eerst en vooral een werkwoord voor leraren en schoolleiders. Leiderschap is nodig om richting te geven aan het verbindende werk.

Drie leiderschapsthema’s
Leiderschap omvat in onze visie drie belangrijke thema’s. Persoonlijk leiderschap, strategische bedrijfsvoering en een doordacht communicatiebeleid met de buitenwereld zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.  Zij vormen het fundament van een onderwijsorganisatie waarin de basis op orde is en tijd en menskracht wordt geïnvesteerd in onderwijsinnovatie.  Succesvolle onderwijsorganisaties onderkennen het belang en investeren duurzaam in continue doorontwikkeling. Onderwijsinnovatie is daarbij evident omdat omgevingsfactoren snel veranderen. Dat geldt ook voor de wijze waarop studenten leren, ontwikkelen en communiceren. Die veranderingen vragen om fundamentele veranderingen in het onderwijs. Maakten we bijvoorbeeld voorheen onderwijs voor jongeren die hun hoofd op hun romp hebben staan, tegenwoordig moeten we onderwijs maken voor jongeren met hun hoofd tussen de duimen.

Betekenis van leiderschap voor uw organisatie en medewerkers

  • Wat gaat onze strategische koers worden?
  • Welke competenties hebben we daarvoor nodig?
  • Hoe gaan we de nieuwe strategie formuleren en vormgeven?

Essentiële vragen die u in cocreatie met onze specialisten kunt beantwoorden.

Docenten verbonden aan de leergang


Blog 1 - Door Jan Kroep

Ondersteunen van het beroepsonderwijs van
morgen vraagt om professionele dialoog


Jan KroepOm het beroepsonderwijs van de toekomst te verzorgen zullen leidinggevenden moeten zorgen dat onderwijsteams in staat zijn om met het onderwijs in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en van het vakmanschap.


Lees het volledige blog ...
 

 

Maatwerk en Advies Leidinggeven in het voortgezet en beroepsonderwijs / management development

Als het gaat om een schoolbrede aanpak dan is het mogelijk een programma op maat te ontwikkelen. Dan doen we in nauwe samenwerking met u, oftewel in co-creactie.

Het onderwijs verandert en ontwikkelt. Organisaties veranderen en ontwikkelen. We hebben goede ervaring de leergang Leidinggeven in het voorgezet en beroepsonderwijs in te brengen in management development trajecten binnen onderwijsorganisaties. De leergang kan het fundament zijn van een MD traject, verrijkt met organisatie specifieke elementen. Belangrijke meerwaarde van HBO Drechtsteden is de krachtige kennisbundeling van jarenlange expertise in het onderwijsveld.

Schrijf je nu in...

Certificering
De leergang voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en wordt door het SPHBO dan ook gekenmerkt als officiële post hbo-registeropleiding. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na afronding het diploma Post-HBO Nederland en wordt hij of zij ingeschreven in het Landelijke Register van Deelnemers.