Leiderschap in het voortgezet en beroepsonderwijs

Leiderschap in het voortgezet en beroepsonderwijs

Om het onderwijs van morgen te kunnen blijven maken zijn verbindingen met de buitenwereld van groot belang. Meer dan in het basisonderwijs, waar de ouders iedere dag in de school zijn, hebben het voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs leidinggevenden nodig die het mogelijk maken dat leraren en onderwijsteams en de school in voortdurend in verbinding zijn met de buitenwereld.

 ‘Verbinden’ is in die betekenis geen toverspreuk. Het is eerst en vooral een werkwoord voor leraren en schoolleiders. Leiderschap is nodig om richting te geven aan het verbindende werk.

Visie onder het leiderschapsprogramma van HBO Drechtsteden
Door de zich snel veranderende samenleving verandert vanzelfsprekend ook de behoefte van de samenleving aan de mogelijkheden van het beroepsonderwijs. De onderwijsteams binnen het beroepsonderwijs (de kolom vmbo – mbo en hbo) moeten kunnen meebewegen met alle ontwikkelingen waar de sector mee wordt geconfronteerd. Sterker nog: van het beroepsonderwijs wordt verwacht dat zij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de economie vóór kan zijn. Dat vraagt om een vloeiende inbedding van de beroepspraktijk binnen het onderwijs.

Om onderwijs- en projectteams daarin mee te nemen, te faciliteren en te sturen vraagt veel van de bekwaamheid van de leidinggevenden. Onze leergang voor leidinggevenden in het (v)mbo is daar in het bijzonder op toegespitst. De veranderende samenleving en de daaruit voortkomende benodigde verandering van de rollen van- en opvattingen over werkveld en onderwijs staan centraal.

Omdat we werken vanuit een kernteam met experts die het (v)mbo diepgaand van binnenuit kennen, die weten wat er op het spel staat, zijn we in staat om in te spelen op wat er in de context van het eigen onderwijsteam(s) speelt.  De eigen onderwijsjaarkalender is uitgangspunt voor kritische beroepssituaties. Daar gaan we mee aan de slag om samen met het beroepsonderwijs en experts uit het werkveld op een responsieve manier tot de benodigde verandering van (project)management en de organisatie te komen.

Naar de leergang

 

DOCENTEN
Welke docenten zijn er verbonden aan de leergang.LEIDERSCHAPSTHEMA'S
Leiderschap omvat in onze visie drie belangrijke thema’s. Persoonlijk leiderschap, strategische bedrijfsvoering...

MAATWERK
Als het gaat om een schoolbrede aanpak dan is het mogelijk een programma op maat te ontwikkelen. Dan doen we...

BLOG
Iedere vrijdag plaatsen we een interessante, leuk te lezen blog online met betrekking op de Leergang...

CERTIFICERING
De leergang voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en wordt door het...

WARMING-UP SESSIE
Warming-up bijeenkomst Leergang Leidinggeven in het voortgezet en beroepsonderwijs op...

 

Naar de leergang

 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.