Open avond HBO Drechtsteden 2020

HBO Drechtsteden

Jeugdprofessional

Met de post hbo opleiding Jeugdprofessional voldoe je aan de eisen die worden gesteld aan jeugd- en gezinsprofessionals. Je kunt na deze opleiding je inschrijven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ*). Deze opleiding is gebouwd op de systeemtheoretische uitgangspunten en biedt een bredere professionele ontwikkeling voor professionals die werken met jeugd.  De post hbo opleiding biedt een inhoudelijke en praktische ontwikkeling voor het werkveld rondom jongeren, en leid daarnaast op in het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling in organisaties.


Over de opleiding

Opbouw opleiding
De post hbo opleiding is opgebouwd uit twee modules. Zodra je de modules allebei succesvol hebt afgerond is inschrijving in het SKJ mogelijk. Het is ook mogelijk om één module te volgen. Je ontvangt een certificaat. Door deze opbouw is het volgen van de eerste module ook toegankelijk voor professionals die willen verdiepen in het werken met jongeren, zonder inschrijving bij het SKJ.

Voor wie bedoeld?
De opleiding is toegankelijk voor professionals die werkzaam is in de jeugdhulpverlening, zowel vrijwillig als gedwongen in de jeugd GGZ en in de Jeugd LVB. 
Daarnaast is de opleiding ook toegankelijk voor HBO/ WO professionals buiten de jeugdhulpverlening met aandachtsgebied jeugd, zoals mentoren, zorg coördinatoren, beleidsmedewerkers jeugd, gezondheidszorgmedewerkers en rechercheurs die werken met jongeren. 

Studieprogramma:

Module 1: Professioneel systeemgericht werken met jongeren (30 EC)
De eerste module is gericht op verdieping in het werken met jongeren en het verscherpen en aanvullen van het methodische handelen vanuit de systeemgerichte benadering. In de colleges worden zowel narratief werken, als systeemgericht werken als werken met gezinnen en ouders aangeboden.  
Je wordt geschoold in het begeleiden bij (meervoudige) GGZ problematiek, professioneel handelen in crisissituaties, het maken van gezinstaxaties, het vertalen van nieuwe inzichten naar de praktijk met jongeren en het uitvoeren van regie in de casuïstiek. In de lessen van deze module wordt de maatschappelijke context rondom jeugd en jeugdhulpverlening meegenomen en je hierin acteren. 

Module 2: Regie, beleid en professioneel handelen (30 EC)
De tweede module richt zich op het positioneren van jeugd- en gezinsprofessionals in de organisatie en het professionele netwerk van de jeugdhulpverlening. De deelnemer wordt geschoold in het  begeleiden van veranderingsprocessen, ontwikkelen van beleid en het ethisch professioneel handelen. 


Praktische informatie

Type opleiding
Post hbo opleiding. Per module 30 SCE)

Startdatum
De opleiding begint jaarlijks vanaf september.

Lesdagen en tijden
1 dag in de week van 10:00- 17:00 uur. 

Duur opleiding
1 jaar voor twee semesters. Twee semesters van 20 weken.

Toelating
Vereist is een hbo-bachelorsdiploma binnen het sociaal domein zoals social werk, hsao, toegepaste psychologie en minimaal 16 uur per week werkzaam in een relevantie werkplek binnen de jeugdzorg of een werkcontext gerelateerd aan jeugd zoals het onderwijs, overheid. 

Prijzen
2500,-  1 module
4750,- 2 modules


Meer weten?

Wil je meer informatie over deze post hbo opleidingen, toelating en aanmelden? Neem dan contact op met Hanneke Berens hberens@hbodrechtsteden.nl


*Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. 
 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.