Open avond HBO Drechtsteden 2020

Informatie coronavirus

Informatie coronavirus

update: woensdag 14 oktober

Het kabinet gaf gisterenavond, 13 oktober, weer een persconferentie. Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd om het virus terug te dringen. De maatregelen hebben geen invloed op het onderwijs zoals het nu wordt verzorgd. De lessen vinden doorgang zoals vermeld het rooster. Studenten kunnen de volledige update lezen in de digitale leeromgeving Itslearning. Medewerkers zijn per mail geïnformeerd.

Heb je vragen? Stel ze gerust.
Ben je student en heb je vragen over je eigen studievoortgang? Blijf er niet mee zitten en stel ze aan je opleidingscoördinator of docent. Medewerkers kunnen bij de opleidingscoördinatoren terecht of bij hun leidinggevende.


update: dinsdag 30 september

Om het onderwijs zo veilig mogelijk te blijven aanbieden volgt een nieuw advies. Wij adviseren studenten en medewerkers om, bovenop de adviezen van het RIVM en de nu geldende protocollen, een mondkapje te dragen in de verkeersruimten van het schoolgebouw met uitzondering van de leslokalen. 

Het mondkapje geldt niet als vervanging van de andere coronamaatregelen die al sinds het begin gelden. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de overheidsmaatregelen volgt er een update. Studenten worden geïnformeerd in hun digitale leeromgeving, Itslearning.


update: dinsdag 29 september

Het kabinet gaf gisterenavond, 28 september, weer een persconferentie. Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd om het virus terug te dringen. De maatregelen hebben geen invloed op het onderwijs zoals het nu wordt verzorgd. De lessen vinden doorgang zoals vermeld het rooster. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de overheidsmaatregelen volgt er een update. Studenten worden geïnformeerd in hun digitale leeromgeving, Itslearning.


update: dinsdag 25 augustus

Op 31 augustus begint het nieuwe studiejaar. Wij kijken ernaar uit!  We hadden gehoopt het jaar te beginnen met verdere versoepeling van de coronamaatregelen, maar helaas is dat niet het geval. We moeten dus met elkaar zorgen voor een veilige omgeving op school. Veel lessen vinden daarom plaats via afstandsleren, iets waar we vorig studiejaar al goede ervaringen mee hebben opgedaan.

Zoals vorige week dinsdag 18 augustus door het kabinet is aangegeven zijn enkele maatregelen aangescherpt of gehandhaafd en naar aanleiding daarvan is er een update geplaatst voor studenten in de digitale leeromgeving ItsLearning. Begin je in september met studeren bij HBO Drechtsteden dan heb je de update per mail ontvangen. Medewerkers zijn ook per mail geinformeerd.


update: donderdag 25 juni

Het kabinet gaf gisterenavond, 24 juni, weer een persconferentie waarin diverse versoepelingen zijn aangekondigd. Voor het hoger beroepsonderwijs, waaronder HBO Drechtsteden, is de belangrijkste versoepeling dat met ingang van het nieuwe studiejaar weer meer onderwijsactiviteiten mogen plaatsvinden. Dit geldt ook voor mbo-instellingen en universiteiten. Wat niet verandert is de 1,5 meter afstand die tot elkaar aangehouden moet worden. 
 
Door de coronamaatregelen zal de start van het nieuwe studiejaar bij HBO Drechtsteden er echter anders uit komen te zien. Op basis van de verruimde richtlijnen zoeken we naar mogelijkheden om studenten en docenten weer verantwoord te kunnen ontvangen en ontmoeten op onze locaties. We kijken uit naar dit moment, maar beseffen tegelijkertijd ook dat dit niet vanzelfsprekend is. Komende dagen worden de richtlijnen verder uitgewerkt. Zodra meer bekend is wat dit betekent voor het hoger beroepsonderwijs en onze onderwijsactiviteiten volgt een nieuwe update via de website en onze social media kanalen. Studenten worden geïnformeerd in hun digitale leeromgeving, Itslearning. 
 
Heb je vragen? Stel ze gerust.
Ben je student en heb je vragen over je eigen studievoortgang? Blijf er niet mee zitten en stel ze aan je opleidingscoördinator of docent. Medewerkers kunnen bij de opleidingscoördinatoren terecht of bij hun leidinggevende. Begin je in september met studeren bij HBO Drechtsteden en heb je vragen mail dan naar info@hbodrechtsteden.nl.


update: woensdag 20 mei

Gisterenavond, 19 mei, gaf het kabinet weer een persconferentie met betrekking tot de versoepeling van de maatregelen omtrent het coronavirus.

Voor het hoger beroepsonderwijs is bepaald dat de gebouwen vanaf 15 juni, onder voorwaarden, beperkt opengesteld mogen worden. Deze voorwaarden houden verband met het reizen van studenten in de spits.

HBO Drechtsteden heeft besloten het onderwijs t/m einde collegejaar online aan te bieden. Voor toetsing zal per opleiding gekeken worden naar een oplossing. Dit kan betekenen dat tentamens deels digitaal of deels op locatie gemaakt worden. Studenten kunnen actuele informatie hierover raadplegen in hun digitale leeromgeving, Itslearning.


update: donderdag 7 mei

Het kabinet gaf gisterenavond, 6 mei, een persconferentie. De mededelingen maken duidelijk dat het aanbieden van fysiek onderwijs voor hogescholen en universiteiten helaas nog langer op zich laat wachten. Dat heeft dus ook voor het onderwijs bij HBO Drechtsteden tot gevolg dat de huidige beperkingen van de overheid voorlopig gehandhaafd blijven. We vinden dit uiteraard erg jammer en kijken uit naar verdere versoepeling van de maatregelen. 

HBO Drechtsteden blijft het onderwijs digitaal aanbieden tot nader bericht. Als de coronamaatregelen vanuit de overheid tussentijds versoepeld worden, dan bekijken we welke vormen van onderwijs en toetsing weer op de locaties van HBO Drechtsteden kunnen plaatsvinden. We houden je hiervan op de hoogte.

Heb je vragen? Stel ze gerust.
Ben je student en heb je vragen over je eigen studievoortgang? Blijf er niet mee zitten en stel ze aan je opleidingscoördinator of docent. Medewerkers kunnen bij de opleidingscoördinatoren terecht of bij hun leidinggevende.
Begin je in september met studeren bij HBO Drechtsteden en heb je vragen mail dan naar info@hbodrechtsteden.nl


update: woensdag 22 april

Gisterenavond, 21 april, heeft het kabinet aangekondigd bepaalde coronamaatregelen te versoepelen. Dit heeft vooralsnog geen effect op het beleid van HBO Drechtsteden, dit blijft nl gehandhaafd.
Dit betekent tot 1 juni geen fysiek onderwijs en we blijven de lessen digitaal aanbieden.

Als de coronamaatregelen vanuit de overheid tussentijds versoepeld worden, dan bekijken we welke vormen van onderwijs en toetsing weer op de locaties van HBO Drechtsteden kunnen plaatsvinden.
We houden je hiervan op de hoogte.


update: vrijdag 27 maart

Door de maatregelen die het kabinet 23 maart heeft genomen is er veel onduidelijkheid ontstaan over de vraag wat dit betekent voor onderwijsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Dit roept veel vragen en onzekerheden op bij studenten en medewerkers. HBO Drechtsteden heeft daarom besloten om het onderwijs tot 1 juni 2020 alleen nog digitaal aan te bieden. Tot die datum vindt er geen fysiek onderwijs plaats.  Als de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan bekijken we welke vormen van onderwijs en toetsing weer op de locaties van HBO Drechtsteden kunnen plaatsvinden.

Duidelijkheid in een onrustige tijd
In deze onrustige tijd vinden we het belangrijk om duidelijkheid te bieden aan onze studenten en medewerkers. Het steeds moeten meebewegen op beslissingen die elders worden genomen is voor iedereen een lastige opgave. Met de beslissing om het onderwijs tot 1 juni digitaal aan te bieden leggen we de focus volledig op het online leren. Dit biedt ook onze medewerkers de gelegenheid om zich hier voor de volle 100% voor in te zetten. Dagelijks hebben ze met nieuwe uitdagingen te maken en er wordt hard gewerkt om het voor iedereen tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen. Het uitgangspunt hierbij blijft het voorkomen van studievertraging op de lange termijn.


update: zondag 15 maart

Geen fysieke onderwijsactiviteiten tot en met 6 april op locaties van HBO Drechtsteden. Wél online lessen.

Naar aanleiding van de persconferentie van de ministers gelden onderstaande maatregelen in ieder geval tot 6 april. Dat betekent dat er vanaf morgen het onderwijs alleen nog digitaal wordt aangeboden. 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. De gezondheid van studenten en medewerkers van HBO Drechtsteden is bij ons heel belangrijk. HBO Drechtsteden volgt dan ook de richtlijnen van het RIVM. (handhaaf de gecommuniceerde hygiëne maatregelen, werk thuis indien mogelijk, meld je ziek bij concrete klachten).

Daarnaast hebben de Hogescholen en universiteiten besloten om het fysieke onderwijs per direct te vervangen door digitaal onderwijs om zo het coronavirus te bestrijden. HBO Drechtsteden richt het onderwijs ook op deze wijze in vanaf maandag 16 maart tot 6 april 2020. Dit betekent dat al het onderwijs vanaf die datum digitaal wordt aangeboden. Studenten kunnen actuele informatie hierover raadplegen in hun digitale leeromgeving, Itslearning.

Medewerkers ontvangen actuele informatie via email. Bij individuele vragen kunnen studenten de opleidingscoördinator van hun opleiding benaderen. Voor post-bachelor opleidingen volgt nadere berichtgeving in de loop van de maand.

We houden de ontwikkelingen in de gaten en bij wijzigingen volgt berichtgeving via genoemde kanalen.

Informatie-aanvragen en verwerking van nieuwe aanmeldingen voor de opleidingen vinden geen hinder van deze maatregelen

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.