HBO Drechtsteden

Disclaimer

Gebruik van  informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.   

Het HBO Drechtsteden spant zich in de informatie op haar website volledig en juist te doen zijn. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste dan wel onvolledige informatie op de site. Het HBO Drechtsteden aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van de site of uit door haar verleende diensten".  

De site van het HBO Drechtsteden bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van het HBO Drechtstedene liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en ter goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van het HBO Drechtsteden. Het HBO Drechtsteden is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.