Aanmelden inspiratiecollege ICT Engineer

Aanmelden inspiratiecollege ICT Engineer

Maak kennis met de opleiding ICT Engineer op donderdag 2 juni. Je komt alles te weten over de inhoud en opzet van de opleiding. Interesse? Meld je hieronder aan.

Praktische informatie
Locatie: leslocatie Da Vinci College | Mollenburgseweg 82, 4205 NB  Gorinchem
Datum: 2 juni 2022
Inloop: 19:00 uur
Start: 19:30 uur

Don't fill in this field:
  • HBO Drechtsteden gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaringPrivacyverklaring HBO Drechtsteden
    Op het HBO Drechtsteden gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het HBO Drechtsteden hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.